پیوندها

» E.E.G.
 

E.E.G.

اصول كار دستگاه الكتروانسفالوگرافي اندازه گيري فعاليتهاي الكتريكي لايه سطحي از قشر مغز بوده و مهمترين كار اين دستگاه تشخيص انواع تشنج ها مي باشد. از نتايج اي آزمايش مي توان در تشخيص: سردردها ، سرگيجه ها، تومورهاي مغزي، سكته مغزي، ضربه ها، التهاب مغز(انسفاليت) بهره گرفت. دستگاه نوار مغزي اين مركز از نوع 24 كاناله و مجهز به Brain Mapping  مي باشد. اين بـخش در تمام طول هفته صبح و عصر بجزجمعه ها و روزهاي تعطيل آماده ارايه خدمات مي باشد.

مسئول بخش: مرضيه رستمي

رئيس بخش: دكتر ابوالفضل نجاران