پیوندها

» گزارشی از سومین پیش نشست عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی

 

رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی:
با عفاف و حجاب سیاسی برخورد نشود/ هر بی حجابی بی عفت نیست.
رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی عنوان کرد: یک فرد بی اعتقاد نسبت به مبانی دینی نیز هنگامی که حجاب را یک مسئله اجتماعی بداند، خود را ملزم به رعایت آن خواهد کرد. 

به گزارش دبيرخانه همايش اولين همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در بيمارستان ها و مراكز درماني، دکتر سید علیرضا واسعی در سومین پیش نشست «عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی» که مورخ 95/12/9 در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی عفاف و حجاب، گفت: مقوله عفاف و حجاب گسترده تر از آن است که بخواهیم آن را به پوشش زنان محدود کنیم.

وی با تأکید بر این که باید به حجاب به عنوان یک مسئله اجتماعی و نه اعتقادی نگاه شود، اظهار کرد: حجاب در اعتقادات و فرهنگ اسلامی تعریف شده است، اما آنچه جامعه با آن مواجه می شود، مسائل اجتماعی است؛ یک فرد بی اعتقاد نسبت به مبانی دینی نیز هنگامی که حجاب را یک مسئله اجتماعی بداند، خود را ملزم به رعایت آن خواهد کرد.

رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی در مورد اهمیت و مزایای ایجاد نگاه اجتماعی به مقوله عفاف و حجاب عنوان کرد: اگر نگاه اجتماعی به عفاف و حجاب فراگیر شود، لزوماً باید برای آن آئین نامه ها، ضوابط و قواعد رفتار اجتماعی تعریف شود و این مسئله می تواند بدون آن که چیزی به پای دین گذاشته شود، زمینه های سوء استفاده و مداخله سلیقه های شخصی و سیاسی در مورد عفاف و حجاب را به حداقل برساند.

واسعی افزود: مقوله حجاب در فرهنگ اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و هست، اما در هیچ دوره ای از تاریخ اسلامی مثل زمان حاضر به آن پرداخته نشده و مورد توجه نبوده است.

وی با اشاره به برخی از مصوبات و فراز و فرودها در مواجهه با مسئله عفاف و حجاب، گفت: عفاف و حجاب بیش از هر مسئله دیگری ذهنیت مدیران و مسئولان جامعه را به خود مشغول کرده و هزینه های فراوانی را به خود اختصاص داده است.

رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی با بیان این که عفاف و حجاب در دوره کنونی به عنوان یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر شناخته می شود، ابراز کرد: مدیران فرهنگی باید وارد صحنه عمل شوند و با اقدامات مقتضی قدم هایی در جهت هدایت افراد هنجارشکن و غیرعفیف بردارند.

واسعی تصریح کرد: در متون اسلامی و روایات معصومین (ع) هیچ دستوری را نمی توان ناظر به مسئله امر به معروف و نهی از منکر پیرامون عفاف و حجاب پیدا کرد.

وی ادامه داد: بین عفاف و حجاب فاصله هایی وجود دارد که در فعالیت ها و نگاه ها باید این فاصله مد نظر قرار گیرد و به هر آن که حجابی کامل و اسلامی ندارد نسبت بی عفتی داده نشود.

رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی با بیان این که علی رغم تلاش ها برای شفاف شدن مسئله عفاف و حجاب، هم چنان در نقطه های آغازین حل این مسئله به سر می بریم، گفت: عدم وجود نگاه علمی و دقیق، فعالیت های ذوقی و سلیقه ای و عمل بر اساس بافته ها و یافته های شخصی، مهم ترین عوامل افزایش ابهامات در مورد مسئله عفاف و حجاب بوده است.

واسعی در پایان با تأکید بر این که نهادهای مختلف برای عفاف و حجاب باید آئین نامه های ویژه ای داشته باشند، اظهار کرد: نهادینه شدن فرهنگ اصیل عفاف و حجاب منوط به فرهنگ سازی عمومی است.

گفتنی است، این همایش با همکاری پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد و میزگرد تخصصی عفاف و حجاب و سخنرانی حجت الاسلام دکتر مهدی ابراهیمی، استاد گروه معارف اسلامی و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیگر برنامه های آن بود.

 

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
معماری بیمارستان ها و مراکز درمانی با چارچوب های اخلاقی تضاد دارد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با انتقاد از معماری و نوع ساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی و تضادهای آن با اصول اخلاقی، گفت: رعایت ارزش های اخلاقی و عفت در رفتار و گفتار، مهم ترین اصل در مراکز درمانی و مقدم بر سایر اصول است.

به گزارش دبيرخانه همايش اولين همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در بيمارستان ها و مراكز درماني، حجت الاسلام مهدی ابراهیمی در سومین پیش نشست «عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی» مورخ 95/12/9 که در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به آیه31 سوره نور، در مورد علت افزوده شدن بر ابهام عرصه هایی چون عفاف و حجاب، موسیقی و سینما، ابراز کرد: چند بعدی بودن و عدم وجود همت جدی در مورد مقوله هایی مانند عفاف و حجاب، تعیین تکلیف آن ها را با چالش هایی اساسی مواجه ساخته است.

وی بیان کرد: نمادهای پوشش خوب و بد در جامعه با تلفیق حکم شرعی و پوشش عرفی در ذهن مردم نقش می بندد و عموم مردم نیز حجاب را با نمادها و نه حدود و صغور فقهی به فرزندان خود می آموزند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن متفاوت خواندن حجاب در متون دینی با برداشت های جوامع مختلف از آن، ابراز کرد: حجاب یک جنبه شرعی و اجتهادی و یک جنبه سنتی و اجتماعی دارد؛ در جوامع مختلف نگاه نمادین به حجاب تبدیل به سنت می شود و این سنت هر آن چه که خارج از آن نماد باشد را بی حجابی می بیند.

استاد گروه معارف اسلامی و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به برخی از الزامات شرعی و عرفی حجاب در مراکز درمانی، عنوان کرد: تدوین آئین نامه ها و الزامات قانونی برای مراکز درمانی در زمینه عفاف و حجاب نیازمند شناخت و درک دقیقی از فعالیت ها و بخش های مختلف آن هاست و بدون شناخت محیط نمی توان تصمیمات کارسازی گرفت.

حجت الاسلام ابراهیمی، احترام به فرد و اختیار او، سودمندی، عدم ضرر رسانی و عدالت را اصول چهارگانه اخلاقی مربوط به حقوق بیماران برشمرد و افزود: حجاب یکی از احکام قطعی دین اسلام می باشد و برای پوشش که موضوعی با زمینه های فرهنگی و اجتماعی است، تعیین تکلیف کرده است.

وی با تأکید بر این که در محیط های مختلف یک جامعه واحد، عرف ها و قواعد متفاوتی پابرجاست، گفت: بسیاری از فتاوای مراجع تقلید ناظر به عرف و شرایط مکانی و زمانی و موقعیت است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به ارتباط «قاعده های لاضرر»، «اضطرار» و «لاحرج» با قواعد عفاف و حجاب در مراکز درمانی و تقدّم حفظ سلامتی بر امور دینی، عنوان کرد: اسلام یک دین آسان گیر و البته دقیق است و با در حرج افتادن مسلمانان موافق نیست و احکام دینی زمانی که آسیب رسان باشند یا احتمال آسیب رسانی آن ها وجود داشته باشد، حذف و یا جایگزین می شوند.

وی با تأکید بر این که پوشش شرعی هیچ گونه مانعی برای فعالیت در محیط های درمانی ایجاد نمی کند، ابراز کرد: رعایت سادگی در پوشش از سوی کارکنان نهادهای درمانی به لحاظ اجتماعی و بهداشتی یک اصل است.

استاد گروه معارف اسلامی و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: اولویت دادن به پوشش های سنتی به نام حجاب شرعی نزد جمعی از افراد متدین در برخی موارد باعث سردرگمی و یا کندی فعالیت های درمانی می شود.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان این که رعایت حقوق شرعی و کمک به انجام امور عبادی بیمار در همه دنیا جزو حقوق بیمار شمرده می شود، ابراز کرد: پزشکان حق ندارند اعتقادات خود را بر بیمار تحمیل کنند و برای تبلیغ دیدگاه های اعتقادی خود مجاز نیستند.

 وی همچنین تصریح کرد: در برخی موارد آگاهی نداشتن بیماران از نکات دقیق بهداشتی باعث انجام نشدن درست تکالیف دینی می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان ضمن انتقاد از معماری و نوع ساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی و تضادهای آن با اصول اخلاقی، گفت: رعایت ارزش های اخلاقی و عفت در رفتار و گفتار، مهم ترین اصل در مراکز درمانی و مقدم بر سایر اصول است.

 

1395/12/11 - 16:01

 
گزارشی از سومین پیش نشست عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی گزارشی از سومین پیش نشست عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی گزارشی از سومین پیش نشست عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی گزارشی از سومین پیش نشست عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی گزارشی از سومین پیش نشست عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی گزارشی از سومین پیش نشست عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی گزارشی از سومین پیش نشست عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد آسیب شناسی