پیوندها

» راه اندازی سامانه همایش عفاف و حجاب

 

با توجه به راه اندازی سامانه همایش عفاف و حجاب تحت عنوان همایش ملی عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی، خواهشمند است جهت ارسال مقالات به آدرس Efaf-khatam.ir مراجعه و از طریق سامانه مذکور روند ارزیابی مقالات را پیگیری نمائید.

1395/12/28 - 10:17

 
راه اندازی سامانه همایش عفاف و حجاب