پیوندها

» دستورالعمل برگزاري ششمين دوره مسابقات قرآن كريم و نهج البلاغه بين بيمارستان هاي استان تهران در سال 1396

 

متن دستورالعمل در قالب فایل PDF

خطبه شماره 1 در قالب فایل PDF

تفسیر سوره رعد در قالب فایل PDF

آیین نامه داوری مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم و نغمات آسمانی سال 1396

1396/10/11 - 08:19

 
دستورالعمل برگزاري ششمين دوره مسابقات قرآن كريم و نهج البلاغه بين بيمارستان هاي استان تهران در سال 1396