پیوندها

» گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در مسجد بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تهران در سال 1398

 

1398/05/20 - 16:45

 
گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در مسجد بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تهران در سال 1398 گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در مسجد بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تهران در سال 1398 گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در مسجد بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تهران در سال 1398 گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در مسجد بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تهران در سال 1398 گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در مسجد بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تهران در سال 1398 گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در مسجد بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تهران در سال 1398