بیمارستان خاتم الانبیا

برگزاری چهارمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و ششمین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران

چهارمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و ششمین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران٬ در تاریخ ۲۰ لغایت ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ در تهران٬ سالن همایش های  بین المللی رازی برگزار خواهد گردید.

آدرس وب سایت کنگره: http://israpm2013.com

1392/05/20 - 18:38