بیمارستان خاتم الانبیا

مسابقه کتابخوانی؛ تفسیر سوره یس قرآن کریم، نهج البلاغه نامه 31 و احکام عمومی