پیوندها

» موقعیت جغرافیایی
 

موقعيت جغرافيايی

- در صورتي‌ كه‌ با هواپيما مسافرت‌ كرده‌ايد از تاكسي‌ سرويس‌ فرودگاه‌ بخواهيد تا شما را به‌ مقصد ميدان‌ ونك‌ ـ خيابان‌ وليعصر(عج‌)ـ بيمارستان‌ خاتم‌الانبياء(ص‌) برساند.

- در صورتي‌ كه‌ با وسيله‌ شخصي‌ مسافرت‌ مي‌كنيد مي‌توانيد با استفاده‌ از راههاي‌ زير به‌ بيمارستان‌ برسيد.

الف‌) بزرگراه‌ نيايش‌، تقاطع‌ خيابان‌ وليعصر، خيابان‌ وليعصر را بطرف‌ جنوب ادامه داده و پس‌ از حدود يك‌ كيلومتر، با رؤيت‌ تابلو بيمارستان‌ از سمت‌ راست‌ خيابان‌ وارد خيابان‌ رشيد ياسمي‌ بشويد.

ب‌) بزرگراههاي‌ چمران‌ و مدرس‌: از تقاطع‌ اين‌ دو بزرگراه‌ و خيابان‌ وليعصر(عج‌) (چهارراه‌ پارك‌ وي‌) بطرف‌ جنوب‌ وارد خيابان‌ وليعصر شده‌ و پس‌ از عبور از مقابل‌ صدا و سيما، پارك‌ ملت‌ و بيمارستان‌ قلب‌ شهيد رجائي‌ مسير خود را تا مشاهده‌ تابلو بيمارستان‌ در سمت‌ راست‌ ادامه‌ داده‌ و وارد خيابان‌ رشيد ياسمي‌ بشويد.

ج‌) در صورتي‌ كه‌ از هر يك‌ از قسمتهاي‌ جنوبي‌، شرقي‌ يا غربي‌ به‌ ميدان‌ ونك‌ دسترسي‌ پيدا كرديد وارد خيابان‌ وليعصر بطرف‌ شمال‌ شده‌ و حدود 2 كيلومتر حركت‌ نمائيد. بعد از تقاطع‌ ميرداماد و عبور از مقابل‌ بيمارستان‌ وليعصر(عج‌) در سمت‌ چپ‌ تابلوي‌ بيمارستان‌ را مشاهده‌ كرده‌ و وارد خيابان‌ رشيد ياسمي‌ بشويد.

د) در صورتي‌ كه‌ از بزرگراه‌ همت‌ و قسمتهاي‌ مركز شهر وارد بزرگراه‌ كردستان‌ شويد اين‌ مسير را تا نزديك‌ به‌ انتها ادامه‌ دهيد بعد از ورزشگاه‌ آرارات‌ كه در سمت‌ راست‌ بزرگراه‌ قرارداد تابلو كوچك‌ بيمارستان‌ را مشاهده‌ و وارد خيابان‌ رشيد ياسمي‌ بشويد. 


نقشه‌ جغرافيائي‌ محل‌ استقرار بيمارستان‌ در ارتباط‌ با بزرگراهها و خيابانهاي‌ مجاور ...


نقشه طبقات و داخل بيمارستان ...