بیمارستان خاتم الانبیا

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی

- در صورتی‌ که‌ با هواپیما مسافرت‌ کرده‌اید از تاکسی‌ سرویس‌ فرودگاه‌ بخواهید تا شما را به‌ مقصد میدان‌ ونک‌ ـ خیابان‌ ولیعصر(عج‌)ـ بیمارستان‌ خاتم‌الانبیاء(ص‌) برساند.

- در صورتی‌ که‌ با وسیله‌ شخصی‌ مسافرت‌ می‌کنید می‌توانید با استفاده‌ از راههای‌ زیر به‌ بیمارستان‌ برسید.

الف‌) بزرگراه‌ نیایش‌، تقاطع‌ خیابان‌ ولیعصر، خیابان‌ ولیعصر را بطرف‌ جنوب ادامه داده و پس‌ از حدود یک‌ کیلومتر، با رؤیت‌ تابلو بیمارستان‌ از سمت‌ راست‌ خیابان‌ وارد خیابان‌ رشید یاسمی‌ بشوید.

ب‌) بزرگراههای‌ چمران‌ و مدرس‌: از تقاطع‌ این‌ دو بزرگراه‌ و خیابان‌ ولیعصر(عج‌) (چهارراه‌ پارک‌ وی‌) بطرف‌ جنوب‌ وارد خیابان‌ ولیعصر شده‌ و پس‌ از عبور از مقابل‌ صدا و سیما، پارک‌ ملت‌ و بیمارستان‌ قلب‌ شهید رجائی‌ مسیر خود را تا مشاهده‌ تابلو بیمارستان‌ در سمت‌ راست‌ ادامه‌ داده‌ و وارد خیابان‌ رشید یاسمی‌ بشوید.

ج‌) در صورتی‌ که‌ از هر یک‌ از قسمتهای‌ جنوبی‌، شرقی‌ یا غربی‌ به‌ میدان‌ ونک‌ دسترسی‌ پیدا کردید وارد خیابان‌ ولیعصر بطرف‌ شمال‌ شده‌ و حدود 2 کیلومتر حرکت‌ نمائید. بعد از تقاطع‌ میرداماد و عبور از مقابل‌ بیمارستان‌ ولیعصر(عج‌) در سمت‌ چپ‌ تابلوی‌ بیمارستان‌ را مشاهده‌ کرده‌ و وارد خیابان‌ رشید یاسمی‌ بشوید.

د) در صورتی‌ که‌ از بزرگراه‌ همت‌ و قسمتهای‌ مرکز شهر وارد بزرگراه‌ کردستان‌ شوید این‌ مسیر را تا نزدیک‌ به‌ انتها ادامه‌ دهید بعد از ورزشگاه‌ آرارات‌ که در سمت‌ راست‌ بزرگراه‌ قرارداد تابلو کوچک‌ بیمارستان‌ را مشاهده‌ و وارد خیابان‌ رشید یاسمی‌ بشوید.