پیوندها

» رادیولوژی
 

بخش راديولوژی

اين بخش با دارا بودن بهترين و مدرنترين دستگاههاي راديوگرافي روز دنيا با قابليت ذخيره و ارسال تصاوير توانايي تمامي راديوگرافيهاي روتين و تخصصي، انجام راديوگرافي پانوركس (راديوگرافي از تمامي دندانها روي يك فيم) ، راديوگرافي لترال سفالومتري و ماموگرافي  با كارشناس مجرب دارا مي باشد. در اين بيمارستان تمامي راديوگرافيها بصورت ديجيتال (DDR ‍ و CR) كه كمترين ميزان تشعشع و بالاترين سرعت و دفت انجام ميشود .انجام راديوگرافيها توسط پرسنل متجانس انجام گرفته و طرح انطباق در اين بخش انجام مي گيرد.اين بخش در سه شيفت صبح، عصر و شب فعال مي باشد

مسول بخش راديولوژي: معصومه استيري

رئيس بخش راديولوژي: دكتر محمد رضوي

رييس گروه راديولوژي: دكتر حسين قتاعتي