بیمارستان خاتم الانبیا

رادیولوژی

بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

این بخش با دارا بودن بهترین و مدرنترین دستگاههای رادیوگرافی روز دنیا با قابلیت ذخیره و ارسال تصاویر توانایی تمامی رادیوگرافیهای روتین و تخصصی، انجام رادیوگرافی پانورکس (رادیوگرافی از تمامی دندانها روی یک فیم) ، رادیوگرافی لترال سفالومتری و ماموگرافی  با کارشناس مجرب دارا می باشد. در این بیمارستان تمامی رادیوگرافیها بصورت دیجیتال (DDR ‍ و CR) که کمترین میزان تشعشع و بالاترین سرعت و دفت انجام میشود .انجام رادیوگرافیها توسط پرسنل متجانس انجام گرفته و طرح انطباق در این بخش انجام می گیرد.این بخش در سه شیفت صبح، عصر و شب فعال می باشد

مسول بخش رادیولوژی: معصومه استیری

رئیس بخش رادیولوژی: دکتر محمد رضوی

رییس گروه رادیولوژی: دکتر حسین قتاعتی