پیوندها

» بخش 10 و دي كلينيك علوم اعصاب
 

بخش 10 و دي كلينيك علوم اعصاب

بخش 10 در سال 1389 افتتاح گرديد و درطبقه دوم ساختمان علوم اعصاب قرار دارد كه همجوار آن دي كلينيك اين بخش واقع شده است.

در بخش 10 در درجه اول بيماران با مشكل درد مزمن ناشي از ضايعات جنگ تحميلي، حوادث، تصادفات وغيره بستري مي شوند و ساير بيماران با مشكلات داخلي و جراحي در صورت وجود تخت خالي، نيز بستري و مراقبت مي گردند.

در دي كلينيك علوم اعصاب نيز بيماران جهت شارژ پمپ، پالس تراپي، تزريق خون و جراحي هاي سرپايي/ كوچك كه نياز به مراقبت چند ساعته دارند، بستري شده و در عصر همان روز ترخيص مي شوند. اتاق هاي بخش10 شامل هشت اتاق دو تخته و دي كلينيك علوم اعصاب نيز داراي 11 تخت مي باشد.

اين دو بخش مجهز به سيستم اكسيژن و ساكشن سانترال، دستگاه الكتروشوك، ترالي كد اورژانس، پرفيوزر، پالس اكسي متر، مانيتورينگ پرتابل، ترالي بلوك عصب و پنج دستگاه TENS مي باشد و از كليه امكانات هتلينگ برخوردار است. لازم به ذكر است اين بخش از پزشكان متخصص و فوق تخصص جراحي اعصاب، داخلي اعصاب، متخصص بيهوشي و فوق تخصص درد، پزشك عمومي، روانپزشك، روانشناس، متخصص طب سوزني، مددكاراجتماعي و پرستاران مجرب و كارآزموده برخوردار است كه همه اين اعضاء در قالب تيم درد در خدمت جانبازان عزيز و ساير مددجويان گرامي هستند.

تيم درد شامل افراد و تخصص هاي ذيل مي باشند:

 1. پرفسور محسن مهاجر (فوق تخصص جراحي مغز و اعصاب) از كشور آلمان
 2. رئيس بخش: خانم دكتر نائره خداشناس فيروز آبادي (متخصص بيهوشي و متخصص درد از كشور آلمان)
 3. خانم دكتر افشان رئيسي (متخصص جراحي مغز و اعصاب)
 4. خانم دكتر لاله حاكمي و آقاي دكتر عليرضا خادم المله (متخصصين داخلي)
 5. آقاي دكتر حسن راشكي (متخصص طب سوزني و پزشك عمومي)
 6. خانم دكتر مرضيه توكلي (متخصص روانپزشكي)
 7. خانم دكتر زينب امي و خانم دكتر شيما سليمي نائيني (پزشكان عمومي)
 8. خانم دكتر ام سليمه اسماعيلي (متخصص بيهوشي)
 9. خانم نجمه وكيلي (روانشناس باليني)
 10.  آقاي امير هوشنگ  كيا لاشكي مددكار اجتماعي
 11. يك نفر از پرستاران بخش 10

از آنجائيكه اغلب بيماران بخش 10 مبتلا به درد مزمن مي باشند مختصري از اقدامات و درمانهاي خاص اين بيماران جهت آشنايي مراجعين محترم بشرح ذيل ذكر ميگردد:

ابتدا درمان هاي دارويي و تنظيم دوزاژ داروهاي مورد نياز جهت كاهش درد تجويز شده و در صورتيكه اينگونه داروها به تنهايي مفيد و موجب كنترل و كاهش درد نگردد، ساير اقدامات ذيل انجام مي شود.

1)انواع بلوك به شرح زير:

A) بلوك فست

B) بلوك SI-joint

C) بلوك PRT

D) بلوك GON

E) تزريق موضعي

كه همگي اين بلوك ها تحت هدايت  C-ARM يا CT SCAN  صورت مي گيرد.  كه هدف كلي از همه بلوك ها كاهش درد بيماران و بهبود و ارتقاء سبك زندگي آنان مي باشد.

2) تعبيه پمپ مخدر يا داروهاي شل كننده عضلاني

اين پمپ به سايزهاي مختلف و از جنس تيتانيوم مي باشد كه طي يك عمل جراحي و تحت بيهوشي عمومي در زير پوست بيمار در ناحيه شكم تعبيه مي گردد كه از آن يك كتتر يا لوله رابط جدا مي شود كه به نخاع در ستون فقرات منتهي مي گردد و دارو در فاصله زماني 2 هفته يا 1 الي 2 ماهه به طور تدريجي بسته به سايز پمپ و ميزان تنظيم دستگاه تخليه مي گردد و منجر به كاهش درد بيمار مي شود. در اين روش بر خلاف روش وريدي (داخل رگي) تزريق دارو با دوز بسيار پايين منجر به كاهش درد ميگردد، بنابراين اين بيماران كمتر دچار عوارض جانبي مخدر مي گردند.

3)TENS: تحريك الكتريكي عصب از طريق پوست

هدف: كاهش درك درد از طريق تحريك الكتريكي در ناحيه درد ناك و در نهايت كاهش درد.

اين دستگاه به سايزهاي مختلف موجود است كه همه آنها شامل يك قسمت مبدل تحريك عصبي (كه تحريكات آن از HZ 50 بيشتر تا زير شدت انقباض عضله قابل تنظيم مي باشد) و يك قسمت الكترود (با چهار انشعاب كه هر كدام از آنها به پوست ناحيه درد ناك نصب ميگردد و الكترود ها وظيفه انتقال تحريكات الكتريكي از مبدل به عضله بيمار را ايفا مي كنند) مي باشند. در نهايت باعث كاهش درك درد و كاهش درد ميگردند.

پس از بستري بيماران در بخش، تا زمان ترخيص آموزش هاي لازم در زمينه ايمني، مراقبت هاي طول بستري، آموزش مراقبت از خود در منزل از جمله رژيم دارويي، غذايي، پانسمان، ميزان استراحت و تحرك و زمان مراجعه بعدي به كلينيك توسط پرستاران توضيح داده مي شود و مطالب آموزشي در قالب جزوه و يا بوكلت دراختيار بيماران قرار مي گيرد و فرم مستندات آموزش بيمار تكميل ميگردد. در بيماران با درد مزمن نحوه مراقبت از پمپ مخدر و تاريخ مراجعه بعدي براي شارژ پمپ نيز علاوه بر موارد فوق آموزش داده مي شود.