پیوندها

» بخش جراحي قلب زنان- بخش 2
 

بخش جراحي قلب زنان- بخش 2

بخش جراحي قلب زنان در طبقه دوم ساختمان بيمارستان خاتم الانبياء(ص) واقع شده است، اين بخش در سال 1367 شروع بكار و از سال 1384 با هدف ارائه مراقبت هاي ويژه به بيماران قلبي  قبل و پس از جراحي قلب، باز سازي شده است. بيماران بستري در اين بخش شامل بيماران قبل و بعد از جراحي هاي قلب باز، آنژيوگرافي، آنژيوپلاستي، تعبيه پيس ميكر، فشار خون بالا، درد قلبي، اختلالات ريتم، و ديگر بيماري هاي مربوط به فلب و عروق مي باشد.

 ازنكات برجسته اين بخش حضور پزشكان متخصص و فوق تخصص و عروق و اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي معتبر مي باشد.

كارشناسان پرستاري اين بخش با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي روز دنيا  سعي در ايجاد محيطي امن و مطمئن جهت بيماران قلبي داشته و خدمات را در سه سطح پيشگيري، درمان و بازتواني ارائه مي نمايند. بيماران در بدو ورود توسط كارشناسان پرستاري مورد بررسي قرارگرفته و از ايشان شرح حال اخذ مي شود و بر اين اساس برنامه مراقبت پرستاري تدوين مي گردد.

تمامي روشهاي تشخيصي پاراكلينيكي مورد نياز بيمار از قبيل تست ورزش، اسكن تاليوم قلب، اكوي تخصصي و اكوي فلوي فوق تخصصي قلب، اكوي مري، آنژيوگرافي عروق كرونري قلب، EPS (مطالعه الكتروفيزيولوژي قلب) با هماهنگي بخش هاي مربوطه از طريق سيستم رايانه اي بيمارستان صورت گرفته و آمادگي ها و مراقبت هاي قبل و بعد از انجام اقدامات مربوطه توسط پرسنل بخش به نحو احسن انجام مي شود.

پرسنل اين بخش با استفاده از تجهيزات پيشرفته و به روز شامل دستگاه الكترو كارديوگرافي، الكتروشوك، پالس اكسيمتر، پرفيوزر، تشك مواج و... سعي در ارتقاء سطح سلامت بيماران خصوصا خانواده محترم شهدا دارد.

از ديگر اقداماتي كه در اين خصوص انجام مي شود آموزش بيماران و همراهان است كه از زمان بستري شروع شده و حين درمان، زمان ترخيص ادامه داشته و به صورت 24ساعته  حتي پس از ترخيص هم به شكل تلفني پاسخگوي سئوالات بوده و راهنمايي هاي لازم ارائه مي گردد.

در زمان ترخيص كتابچه اي در خصوص بيماري مربوطه، روش درمان، نحوه فعاليت، تغذيه و ادامه داروهاي قبلي وچگونگي مصرف داروهاي جديد، پيگيري هاي پس از ترخيص و زمان مراجعه مجدد داده مي شود.

امكانات رفاهي از جمله دسترسي به اينترنت و... در اختيار بيماران مي باشد. ضمناً در اين بخش امكان حضور 24 ساعته همراه در كنار بيمار به منظور حمايت روحي ايشان وجود دارد .