بیمارستان خاتم الانبیا

صفحه اصلی مراقبتهای ویژه

بخشهای ویژه

بخشهای ویژه

شامل سه بخش CCU و سه بخش ICU است که همگی در سطح عالی ارزشیابی شده اند و کادر درمانی متبحر و تجهیزات مدرن آنرا برای مراقبت از بیماران بدحال مناسب ساخته است.

به منظور انطباق با مسائل شرعی سه بخش CCU این مرکز یکی به خانمها و دیگری به آقایان و سومی برای هردو گروه خانمها و آقایان اختصاص یافته است و جمعاً 27 تخت دارا می باشند. همچنین این مرکز با ICU-OH (قلب باز) با 10 تخت,  ICU-G(جنرال)با 12 تخت و NICU (نوزادان) با امکانات منحصر به فردبه ارائه خدمات برای بیماران با وضعیت بحرانی می پردازد.

بخش NICU این مرکز توسط متخصص کودکان مقیم مرتباً تحت نظارت و کنترل می باشد و به درمان فوق تخصصی نوزادان (از زمان تولد تا 1 ماهگی ) می پردازد.