بیمارستان خاتم الانبیا

تماس با ما

تماس با ما

شماره تماس بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) : 88884040 (021)

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان رشید یاسمی، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء(ص)

 

شماره تماس های بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

اپراتورتلفن 88884040
اطلاعات بیمارستان 83553633-83553644
اورژانس 83553600-83553700
بایگانی مدارک پزشکی 83553677-83553688
بیمه دی 83555144
پارکینگ طبقاتی 83555570
پذیرش بستری 83553666-83553667
تدارکات 83552866
تراکم استخوان 83555660
اسناد پزشکی و بیمه 83553599
تست تنفس 83555233
تست ورزش 83553577
توانبخشی قلب 83555655
حسابداری مدیرمالی 83555400
درمانگاه (خط گویا) 83554444
درمانگاه (ارتوپدی) 83554510-83554533
درمانگاه (زنان) 83552599
درمانگاه (قلب) 83555422
درمانگاه گوش و حلق و بینی 83553555
درمانگاه(مسئول) 83554755
درمانگاه عمومی (زنان) 83552599
درمانگاه (چشم) 83553655
درمانگاه (پوکی استخوان) 83555660
درمانگاه (دندانپزشکی) 83553533
درمانگاه (سرطان زنان) 83553566
درمانگاه نوار قلب (EKG) 83555422
درمانگاه (ادیومتری) 83552533
سنگ شکن 83554855-83554866
سی تی اسکن 83555077-83555088
فنی مهندسی 83555000-83555255-83555220
فیزیوتراپی 83555199-83555190
کارگزینی 83555211-83553833
کامپیوتروآمار 83555744-83555755
کلینیک نازائی(IVF) 83554580-83554480
درمانگاه گوارش 83553740-83553744
مدیریت پاراکلینیکها 83554955
مهندسی تجهیزات پزشکی 83555344
مخابرات والکترونیک 83553000
مدیریت اسناد 83555790-83555799
مسئول فنی 83555777
ام آرآی-دفتر(MRI) 83554540-83554550
درمانگاه علوم اعصاب 83554510-83554533
یورودینامیک 83553430
نوار مغز - EEG 83554610
نوار عصب و عضله - EMG 83554610
صدای مراجعین 83553590
واحد حقوقی و امورقراردادها 83552880
ریاست ومدیریت 83553711-83553722-83553733
دفتر پرستاری 83554777