پیوندها

» اعضای کانون
 

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) - اعضای کانون

شماره مركز تلفن بيمارستان: 88884040 - 021

 

پير حسين كوليوند

سمت : مسئول كانون

تحصيلات : دكتري

شماره تماس : 3711 داخلي

 

محمد طاهر اصفهاني

سمت : جانشين و طرح و برنامه

تحصيلات : فوق ليسانس

شماره تماس : 5322 داخلي

 

 

دكتر مجتبي سيف

سمت : امداد و درمان

تحصيلات : دكتري

شماره تماس : 3722 داخلي

 

 

كامران شهبازي

سمت : بازرسي

تحصيلات : فوق ديپلم

شماره تماس : 5211 داخلي

 

 

دكتر عليرضا يارندي

سمت : علمي و پژوهشي

تحصيلات : دكتري

شماره تماس : 3711 داخلي

 

 

 

محمودرضا ذكاوت

سمت : فرهنگي

تحصيلات : ليسانس

شماره تماس : 5322 داخلي

 

 

ابراهيم كمانكش

سمت : تربيت بدني

تحصيلات : ديپلم

شماره تماس : 5877 داخلي

 

 

علي صفري

سمت : تداركات

تحصيلات : ديپلم

شماره تماس : 3550 داخلي

 

 

سيد محسن حسيني پناه

سمت : نيروي انساني

تحصيلات : ليسانس

شماره تماس : 3711 داخلي