بیمارستان خاتم الانبیا

سونوگرافی

بخش سونوگرافی

بخش سونوگرافی

با گسترش بیمارستان واحد تصویربرداری نیز گسترش فراوانی داشته است. نصب و راه اندازی دستگاه DDR جدید سهم بسزائی در بهبود کیفیت رادیوگرافیهای های انجام شده، سهولت انجام گرافی برای بیمار و انجام رادیوگرافیهای تخصصی مثل  Total spine  و three joint view  داشته است.

انجام گرافیهای تخصصی با ماده حاجب (رنگی) نیز پیشرفت زیادی داشته است و این رادیوگرافیها معمولاً بدون نوبت دادن و فقط با دادن آمادگی لازم برای انجام گرافی همراه بوده است. انجام گرافی هیستروسالپنگوگرافی با حالت نیمه بیهوشی سختی این عمل را برای بیماران بسیار کم کرده است . همچنین انجام گرافی یورتروگرافی رتروگرید با انجکتور و تهیه  CDاز فلوروسکوپی انجام شده دقت این رادیوگرافی را بسیار بالا برده است.

در قسمت سونوگرافی با افزایش اتاقهای سونوگرای به چهار اتاق و افزایش پزشکان متخصص که توانائی انجام انواع سونوگرافی ها و داپلر را نیز دارا می باشد باعث شده که بیماران وقت کمتری منتظر انجام کار خود بمانند. پزشکان متخصص رادیولوژی انواع بیوپسی ها زیر گاید سونو و سی تی را در این مرکز انجام می دهند و با توجه به تعداد پزشکانی که توانائی انجام این کار را دارند و تعداد بیوپسی هائی که انجام می شود  این مرکز را از سایر مراکز متمایز می کند.

رادیولوژیستها: دکتر محمد رضوی، دکتر علی مستشفی، دکتر مریم ناصر، دکتر قریدون نعمتی