بیمارستان خاتم الانبیا

فرم انتقادات و پیشنهادات

شما با پر نمودن فرم زیر می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به مدیران بیمارستان ارسال نمایید.

ورود اطلاعات * ستاره دار در فرم الزامی می باشد.