بیمارستان خاتم الانبیا

تراکم استخوان

تراکم استخوان

تراکم استخوان

تــــراکــم استــخوان

این مرکز با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه بررسی تراکم استخوان (زیر نظر متخصص طب فیزیکی (BMD) و توان بخشی همه روزه صبح و عصر آماده ارائه خدمت می باشد. علاوه به بررسی و تشخیص پوکی استخوان و ارزیابی تراکم استخوان با پیشرفته ترین روشهای علمی، در کلینیک تخصصی پـــوکی استخوان آموزش روشهای پیشگیری  و درمان پوکی استخوان، مشاوره تغذیه و فعالیت فیزیکی و ورزش درمانی نیز انجام می پذیرد و کتابچه راهنمای پوکی استخوان جهت شناخت، پیشگیری و درمان بیماری به مراجعین ارائه می گردد.

رئیس بخش: دکتـــر فــرزانه تــــرکان، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

  مسئول بخش: خانم منـــیژه محسن زاده