پیوندها

» تراكم استخوان
 

تراكم استخوان

تــــراكــم استــخوان

اين مركز با بهره گيري از پيشرفته ترين دستگاه بررسي تراكم استخوان (زير نظر متخصص طب فيزيكي (BMD) و توان بخشي همه روزه صبح و عصر آماده ارائه خدمت مي باشد. علاوه به بررسي و تشخيص پوكي استخوان و ارزيابي تراكم استخوان با پيشرفته ترين روشهاي علمي، در كلينيك تخصصي پـــوكي استخوان آموزش روشهاي پيشگيري  و درمان پوكي استخوان، مشاوره تغذيه و فعاليت فيزيكي و ورزش درماني نيز انجام مي پذيرد و كتابچه راهنماي پوكي استخوان جهت شناخت، پيشگيري و درمان بيماري به مراجعين ارائه مي گردد.

رئيس بخش: دكتـــر فــرزانه تــــركان، متخصص طب فيزيكي و توان بخشي

  مسئول بخش: خانم منـــيژه محسن زاده