پیوندها

» خدمات مركز
 

خدمات مركز- بخش هاي مختلف كلينيك چند تخصصي درد

بخش هاي مختلف كلينيك چند تخصصي درد

درمانگاه سرپايي

در اين واحد پس از تشكيل پرونده و تكميل پرسشنامه تخصصي درد توسط پرستار وي‍ژه درد،‌ شرح حال و معاينه بيمار توسط پزشك تخصصي درد اخذ مي گردد. در اين درمانگاه بيمار توسط متخصصين رشته هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت نياز اقدامات تشخيصي و درماني براي وي يرنامه ريزي مي گردد.

بخش بستري روزانه (دي كلينيك)

در صورت نياز به اقدامات تشخيصي كامل تر و مداخلات درماني بيمار در دي كلينيك بستري مي شود. انجام بررسي هاي دقيق تر تشخيصي،‌ ويزيت بيمار توسط متخصصين مختلف،‌ انجام بلوك هاي عصبي براي كنترل موضعي درد و ارزيابي ميزان تاثير اقدامات درماني انجام شده در مدت زمان بستري، ‌ازخدمات ارائه شده در اين بخش هستند.

بخش بستري

در صورت نياز به مراقبت هاي وي‍ژه درد و يا لزوم انجام اقدامات تشخيصي درماني پيشرفته تر، ‌آزمايشات، اعمال جراحي و يا درمان تحت نظر، ‌بيمار در بخش بستري مي گردد. در صورت نياز، تخصص هاي مختلف در بيمارستان حضور دارند و در مورد بيمار مورد مشاوره قرار خواهند گرفت.

كميسيون چند تخصصي

در صورت نياز،‌ نشست هم انديشي با حضور خود بيمار تشكيل خواهد شد. در اين نشست،‌ بر اساس نياز بيمارمتخصصين مختلف  گرد هم آمده و در مورد بهترين اقدام تشخيصي و درماني بيمار تصميم گيري خواهد شد.

سي تي اسكن- دستگاه راديولوژي تشخيصي- ام آر آي- سي تي اسكن- پزشكي هسته اي- آي سي يو- سنجش تراكم استخوان- توان بخشي- طب سوزني- ترموگرافي از امكاناتي است كه در صورت نياز،‌ بيمارستان خاتم الانبيا در اختيار بيمار قرار ميدهد.