بیمارستان خاتم الانبیا

خدمات مرکز

خدمات مرکز- بخش های مختلف کلینیک چند تخصصی درد

بخش های مختلف کلینیک چند تخصصی درد

درمانگاه سرپایی

در این واحد پس از تشکیل پرونده و تکمیل پرسشنامه تخصصی درد توسط پرستار وی‍ژه درد،‌ شرح حال و معاینه بیمار توسط پزشک تخصصی درد اخذ می گردد. در این درمانگاه بیمار توسط متخصصین رشته های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز اقدامات تشخیصی و درمانی برای وی یرنامه ریزی می گردد.

بخش بستری روزانه (دی کلینیک)

در صورت نیاز به اقدامات تشخیصی کامل تر و مداخلات درمانی بیمار در دی کلینیک بستری می شود. انجام بررسی های دقیق تر تشخیصی،‌ ویزیت بیمار توسط متخصصین مختلف،‌ انجام بلوک های عصبی برای کنترل موضعی درد و ارزیابی میزان تاثیر اقدامات درمانی انجام شده در مدت زمان بستری، ‌ازخدمات ارائه شده در این بخش هستند.

بخش بستری

در صورت نیاز به مراقبت های وی‍ژه درد و یا لزوم انجام اقدامات تشخیصی درمانی پیشرفته تر، ‌آزمایشات، اعمال جراحی و یا درمان تحت نظر، ‌بیمار در بخش بستری می گردد. در صورت نیاز، تخصص های مختلف در بیمارستان حضور دارند و در مورد بیمار مورد مشاوره قرار خواهند گرفت.

کمیسیون چند تخصصی

در صورت نیاز،‌ نشست هم اندیشی با حضور خود بیمار تشکیل خواهد شد. در این نشست،‌ بر اساس نیاز بیمارمتخصصین مختلف  گرد هم آمده و در مورد بهترین اقدام تشخیصی و درمانی بیمار تصمیم گیری خواهد شد.

سی تی اسکن- دستگاه رادیولوژی تشخیصی- ام آر آی- سی تی اسکن- پزشکی هسته ای- آی سی یو- سنجش تراکم استخوان- توان بخشی- طب سوزنی- ترموگرافی از امکاناتی است که در صورت نیاز،‌ بیمارستان خاتم الانبیا در اختیار بیمار قرار میدهد.