پیوندها

» داروخانه
 

داروخانه

مسئول و مسئول فني داروخانه بيمارستان خاتم الانبياء (ص): خانم دكتر عسكري

داروخانه شامل سه بخش از جمله داروخانه مركزي، داروخانه اورژانس و داروخانه اتاق عمل مي باشد. داروخانه مركزي و اورژانس در ضلع شمالي حياط بيمارستان جنب بخش اورژانس واقع شده است و در دو قسمت مجزاي دارويي و تجهيزاتي فعاليت مي نمايد. محل استقرار داروخانه تجهيزات در ضلع جنوبي بيمارستان جنب درب ورودي مي باشد. داروخانه اتاق عمل در طبقه اول ساختمان بيمارستان خاتم در داخل محوطه اتاق عمل قرار دارد.

داروخانه بيمارستان خاتم الانبياء( ص) از بدو تاسيس بيمارستان فعاليت خود را آغاز نموده و به عنوان يكي از مجهزترين داروخانه هاي بيمارستاني در راستاي تكريم بيماران محترم و به عنوان مركز اطلاعات دارويي و هم چنين مركز مراقبت دارويي، مسئوليت تامين دارويي و تجهيزات و لوازم مصرفي بيماران بستري و سرپايي و كنترل و نظارت علمي بر پرونده دارويي بيماران و ارائه مشاوره هاي تخصصي دارويي به كادر درماني از جمله پزشكان و پرستاران و همچنين بيماران را به عهده دارد.

با وجود بيش از 1100 قلم داروي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي در داروخانه، بيماران محترم هيچ گونه مشكلي در روند دارو درماني خود ندارند و به هيچ عنوان نسخه اي جهت تهيه دارو در سطح شهر به دست همراهان بيماران داده نمي شود، بلكه كليه داروهاي مورد نياز تمامي بيماران توسط داروخانه بيمارستان تهيه و تامين مي گردد. 

داروخانه تجهيزات حاوي كليه تجهيزات و لوازم مورد نياز بخش ها مي باشد. داروخانه تجهيزات از ساعت 7 صبح الي 7 شب آماده خدمت رساني است.

داروخانه اتاق عمل انواع داروهاي بيهوشي و مورد نياز بيماران حين عمل جراحي را تامين مي نمايد. وجود اين داروخانه موجب شده تا وقفه اي در روند جراحي بيماران بواسطه عدم وجود دارو رخ ندهد و از صدمه جاني به بيماران پيشگيري گردد. اين داروخانه نيز شبانه روزي مي باشد.

شماره تماس داروخانه: مستقيم 83555444  و  شماره داخلي  5444  

شماره تماس داروخانه تجهيزات:  مستقيم 83553790  و شماره داخلي 3790

شماره تلفن داروخانه اتاق عمل: مستقيم 83555440 و داخلي  5440

 

در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) علاوه بر  سه داروخانه فوق يك داروخانه توسط بخش خصوصي اداره مي گردد كه فعاليت ان به شرح ذيل مي باشد:

داروخانه بخش خصوصي از بدو تاسيس بيمارستان فعال بوده و در سال 1390 از داروخانه بيمارستان مجزا و بصورت مستقل به فعاليت خود ادامه داده است. اين داروخانه جنب درب ورودي بيمارستان در طبقه دوم واقع شده است. ساعات كار صبح ها 13-8 و بعد از ظهر ها 20-15 مي باشد. طرف قرار داد اين داروخانه بيمه هاي خدمات درماني، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و بسياري از بيمه هاي تكميلي مي باشد. اين داروخانه علاوه بر كليه داروهاي مورد نياز مراجعين، حاوي لوازم بهداشتي زيبايي ، تجهيزات پزشكي نظير انواع بريس،  واكر، عصا، چوب زير بغل و...  مي باشد.

رياست داروخانه:  آقاي دكتر حميد ايزدي

تلفن تماس داروخانه  مستقيم: 88798444  و 83553799  و داخلي بيمارستان 3799