بیمارستان خاتم الانبیا

واحد تنفس

واحد تنفس

این واحد در سال 1369 تاسیس و تاکنون مشغول ارائه خدمت به بیماران می باشد. پرسنل این واحد بصورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه هستند.

این واحد مختص نگهداری و مراقبت از ونتیلاتورها و دستگاه های نبولایزر و بخور بیمارستان می باشد.

در این بخش تمامی دستگاه های ونتیلاتور، نبولایزر و بخور بصورت شبانه روزی و دوره ای کنترل شده و پس از بازدید و رفع اشکال آماده استفاده می گردند که به بخش های مورد نیاز از جمله ICU،CCU  و همچنین دربخش های اورژانس و CT SCAN بصورت Standby انتقال داده شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسنل واحد تنفس در تمام موارد احیاء قلبی– ریوی (کد99) فعال بوده و پس از اعلام کد احیاء و در انجام تنظیمات دستگاه ونتیلاتور مشارکت می نماید و تا پایان احیاء (CPR) همکاری مداوم دارند.

در تمامی شیفت ها بطور مرتب لوله و فیلترهای دستگاه ها چک شده و در صورت نیاز تعویض می گردند و قطعات استفاده شده جدا سازی،  شستشو و استریل می گردد.

ضمناً برای هر ونتیلاتور شناسنامه و چک لیست مجزا تهیه شده است که توسط پرسنل واحد تنفس هر 24 ساعت یکبار کنترل و تکمیل می گردد.