بیمارستان خاتم الانبیا

همکاران ما

همکاران ما- مرکز پیوند سلول های بنیادی (پیوند مغز استخوان)، سرطان شناسی (انکولوژی) و بیماری های خون (هماتولوژی)

پروفسور اردشیر قوام زاده
 • 1977 بورد طب داخلی از سوئیس
 • 1989 لغایت 1991 دوره فلوشیپی در هماتولوژی و پیوند سوئیس
 • 1991 بورد آنکولوژی و هماتولوژی سوئیس
 • 1388 استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران (دپارتمان هماتولوژی و آنکولوژی بیمارستان شریعتی)
 • 1372 تاکنون رئیس انجمن هماتولوژی و مدیکال آنکولوژی ایران
 • عضو بیش از 10 انجمن داخلی و خارجی
 • رئیس انجمن هماتولوژی و مدیکال آنکولوژی ایران
 • رئیس انجمن پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران
 
دکتر حسن نورمحمدی
 • فوق تخصص سرطان (انکولوژی)، بیماریهای خون و پیوند سلولهای بنیادی (پیوند مغز استخوان)
 • متخصص بیماریهای داخلی
 • عضو انجمن سرطان امریکا (ASCO)
 • عضو انجمن سرطان اروپا (ESMO)
 • عضو انجمن خون و سرطان ایران
 • عضو انجمن پیوند مغزاستخوان ایران
 • استادیار دانشگاه
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی