پیوندها

» منشور عفاف و حجاب بيمارستان
 

منشور عفاف و حجاب بيمارستان خاتم الانبياء(ص)

 
*ويژه خواهران:
 
 • استفاده از مقنعه.
 • استفاده از هدبند كه كاملاً موجبات پوشش سر را به جهات رعايت شنوئات اسلامي و همچنين پزشكي بعمل آورند.
 • فاقد هرگونه آرايش و داشتن ظاهري متناسب با احكام شرعي.
 • عدم نمايش زيور آلات.
 • استفاده از يونيفورم غير چسبان.
 • عدم استفاده از لاك ناخن، ناخن بلند و ناخن مصنوعي.
 • استفاده از جوراب هاي ساده ،ضخيم و ساق بلند.
 • استفاده از كفش هائي كه هنگام راه رفتن ايجاد سر و صدا نكند.
 • پرهيز از شوخي و طرح مسائل خانوادگي و تردد غير ضروري در محيط بيمارستان.
 • رعايت حدود شرعي در نگاه كردن و صحبت با نامحرم.
 • الزام پوشش چادر و مقنعه براي پرسنل غير درماني.
 
*ويژه برادران:
 
 • اصلاح سر و صورت متناسب با شئونات اسلامي.
 • استفاده از پيراهن آستين بلند ساده و آزاد.
 • استفاده از پيراهن پارچه اي آزاد(عدم استفاده از شلوار جين).
 • پرهيز از شوخي و طرح مسائل خانوادگي و تردد غير ضروري در محيط بيمارستان.
 • رعايت حدود شرعی در نگاه كردن و صحبت با نامحرم.
 
( تهیه شده توسط کمیته حجاب و عفاف و صیانت از حقوق شهروندی )