بیمارستان خاتم الانبیا

منشور عفاف و حجاب بیمارستان

منشور عفاف و حجاب بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

 
*ویژه خواهران:
 
 • استفاده از مقنعه.
 • استفاده از هدبند که کاملاً موجبات پوشش سر را به جهات رعایت شنوئات اسلامی و همچنین پزشکی بعمل آورند.
 • فاقد هرگونه آرایش و داشتن ظاهری متناسب با احکام شرعی.
 • عدم نمایش زیور آلات.
 • استفاده از یونیفورم غیر چسبان.
 • عدم استفاده از لاک ناخن، ناخن بلند و ناخن مصنوعی.
 • استفاده از جوراب های ساده ،ضخیم و ساق بلند.
 • استفاده از کفش هائی که هنگام راه رفتن ایجاد سر و صدا نکند.
 • پرهیز از شوخی و طرح مسائل خانوادگی و تردد غیر ضروری در محیط بیمارستان.
 • رعایت حدود شرعی در نگاه کردن و صحبت با نامحرم.
 • الزام پوشش چادر و مقنعه برای پرسنل غیر درمانی.
 
*ویژه برادران:
 
 • اصلاح سر و صورت متناسب با شئونات اسلامی.
 • استفاده از پیراهن آستین بلند ساده و آزاد.
 • استفاده از پیراهن پارچه ای آزاد(عدم استفاده از شلوار جین).
 • پرهیز از شوخی و طرح مسائل خانوادگی و تردد غیر ضروری در محیط بیمارستان.
 • رعایت حدود شرعی در نگاه کردن و صحبت با نامحرم.
 
( تهیه شده توسط کمیته حجاب و عفاف و صیانت از حقوق شهروندی )