پیوندها

» واحد مخابرات و الكترونيك
 

واحد مخابرات و الكترونيك

واحد مخابرات و الكترونيك بيمارستان فوق تخصصي خاتم الانبياء (ص) يكي از واحد هاي پشتيباني و مهم مجموعه بوده كه برخي از وظايف اين واحد به اختصار به شرح ذيل مي باشد:

  1. انجام عمده تعميرات تلفن هاي ثابت و سيار تمامي قسمت هاي مختلف بيمارستان
  2. پشتيباني كامل از مركز تلفن بيمارستان، تعميرات و رفع عيب خطوط ديجيتال و آنالوگ
  3. پشتيباني كامل از مجموعه مركز تلفن سانترال مجموعه
  4. برقراري سيستم پيجينگ در قسمت هاي مختلف مجموعه از جمله كابل كشي، نصب بلندگو و برنامه ريزي دستگاه مركزي
  5. نصب و راه اندازي سيستم پخش اذان بصورت كاملاً اتوماتيك