پیوندها

» بخش ICU-G
 

بخش ICU-G

بخش ICU-G بيمارستان فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص) در طبقه اول ساختمان اصلي بيمارستان در نزديكي  اتاق عمل، بلوك زايمان، كت لب كوثر و خاتم، بخشهاي CCU1-2-4  و دي كلينيك قرار دارد.

اين بخش شامل دوازده تخت مي باشد كه دو تخت آن مخصوص بيماران ايزوله بوده و پنج تخت اين بخش تجهيزات مورد نياز جهت دياليز بيماران در مواقع اوژانسي را دار مي باشد.

هر تخت داراي تشك مواج جهت جلوگيري از بروز زخم بستر مي باشد و در بالاي سر هر تخت يك كنسول جداگانه شامل هشت عدد پريز برق، سيستم اكسيژن سانترال، سيستم ساكشن سانترال، سيستم مانيتورينگ كامل قلبي تنفسي متصل به مانيتور مركزي است. ضمناً هر تخت مجهز به يك عدد آمبوبگ و گوشي پزشكي مي باشد.

در اين بخش به صورت 24 ساعته پزشك متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه مقيم حضور دارد و 28 پرستار ويژه كار مجرب، با سابقه و توانمند در اين بخش مشغول به خدمت مي باشند.

اين بخش مجهز به دو عدد ترالي كد احياء، دو عدد دستگاه شوك قلبي (دفيبريلاتور) جهت نياز در مواقع اورژانس مي باشد.

در اين بخش بيماران داخلي و جراحي پذيرش مي شوند. دستگاه هاي تنفس مكانيكي (ونتيلاتور) اين مركز از نوع بنت 760 بوده و روزانه توسط مسئولين واحد تنفس تنظيمات چك شده و قطعاتي كه نياز به تعويض دارند طبق چك ليست كنترل و تعويض مي گردد.

كليه موازين كنترل عفونت جهت پيشگيري از ابتلا بيماران به عفونت هاي بيمارستاني رعايت مي گردد.