بیمارستان خاتم الانبیا

بخش ICU-G

بخش ICU-G

بخش ICU-G بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء(ص) در طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان در نزدیکی  اتاق عمل، بلوک زایمان، کت لب کوثر و خاتم، بخشهای CCU1-2-4  و دی کلینیک قرار دارد.

این بخش شامل دوازده تخت می باشد که دو تخت آن مخصوص بیماران ایزوله بوده و پنج تخت این بخش تجهیزات مورد نیاز جهت دیالیز بیماران در مواقع اوژانسی را دار می باشد.

هر تخت دارای تشک مواج جهت جلوگیری از بروز زخم بستر می باشد و در بالای سر هر تخت یک کنسول جداگانه شامل هشت عدد پریز برق، سیستم اکسیژن سانترال، سیستم ساکشن سانترال، سیستم مانیتورینگ کامل قلبی تنفسی متصل به مانیتور مرکزی است. ضمناً هر تخت مجهز به یک عدد آمبوبگ و گوشی پزشکی می باشد.

در این بخش به صورت 24 ساعته پزشک متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه مقیم حضور دارد و 28 پرستار ویژه کار مجرب، با سابقه و توانمند در این بخش مشغول به خدمت می باشند.

این بخش مجهز به دو عدد ترالی کد احیاء، دو عدد دستگاه شوک قلبی (دفیبریلاتور) جهت نیاز در مواقع اورژانس می باشد.

در این بخش بیماران داخلی و جراحی پذیرش می شوند. دستگاه های تنفس مکانیکی (ونتیلاتور) این مرکز از نوع بنت 760 بوده و روزانه توسط مسئولین واحد تنفس تنظیمات چک شده و قطعاتی که نیاز به تعویض دارند طبق چک لیست کنترل و تعویض می گردد.

کلیه موازین کنترل عفونت جهت پیشگیری از ابتلا بیماران به عفونت های بیمارستانی رعایت می گردد.