پیوندها

» آنژیوگرافی ها
 

بخش‌های آنژيوگرافی

بخش آن‍‍ژگرافي بيمارستان خاتم براي اولين بار در سال  1369افتتاح و مشغول بكار گرديد، سپس بصورت دو بخش مجزا درآمد كه آنژيوگرافي خاتم (كت لب2) از سال 1378 و كت لب كوثر از  سال 1386 مشغول به ادامه فعاليت گرديدند.

هر دو بخش مذكور از نظر موقعيت مكاني در طبقه اول بيمارستان خاتم قرار دارند. كت لب 2 همجوار با بخش هاي  ICU GوICU OH  و كت لب كوثر همجوار با اتاق عمل و ICUOH مي باشد. دسترسي هر دو كت لب به بخش هاي  CCU1, 2, 4 بعلت واقع بودن در طبقه اول براحتي امكانپذير است.

كت لب 2 داراي 2 دستگاه آنژيوگرافي GE مي باشد و كليه پروسيجرهاي تشخيصي درماني پريفرال از جمله آنژيوگرافي مغز، كاروتيد، ورتبرال، ايلياك، سلياك، اندامهاي تحتاني و فوقاني، عروق كليوي، كبدي، ريوي، شكمي، رحمي و... ،همچنين پروسيجرهاي درماني از جمله آمبوليزاسيون و كويلينگ (Coiling) انواع آنوريسم هاي مغزي و همانژيوم ها و آنوريسم هاي آئورت شكمي و سينه اي و ساير پروسيجرها توسط اساتيد مجرب انجام مي پذيرد.

كت لب كوثر داراي يك دستگاه آنژيوگرافيSiemens  بوده و كليه اقدامات تخصصي قلب از جمله آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي قلب، والووپلاستي، تشخيص و درمان انواع آريتمي هاي قلبي (EPS و Ablation) ، تعبيه پيس ميكر موقت و دائم و ساير پروسيجرها توسط اساتيد مجرب و ماهر انجام مي شود.

همچنين كت لب 2 داراي يك دستگاه ERCP مي باشد كه پروسيجرهاي ERCP تشخيصي، خروج سنگ مجاري صفراوي با بالن، استنت گذاري مجاري صفراوي، استنت گذاري مري، بيوپسي، نفروستومي، كايفوپلاستي، ورتبروپلاستي، كوبليشن ديسك مهره ها و ساير پروسيجرها توسط اساتيد مجرب و حاذق انجام مي پذيرد.

هر دو بخش كت لب كوثر و خاتم مجهز به دستگاههاي مانيتورينگ (داراي قابليت ثبت ECG, SPO2, T, NIBP، دفيبريلاتور باي فازيك (دستگاه الكتروشوك) ، ساكشن و اكسيژن سانترال و پرتابل، دستگاه بيهوشي و ترالي كد اورژانس (با چيدمان ورژن5) مي باشند.

بخشهاي مزبور داراي ريكاوري مجزا بوده كه داراي قابليت ريكاوري بيماران پس از اتمام پروسيجر مي باشند.

كت لب 2 و كت لب كوثر با بهره گيري از پرسنل مجرب و كارآزموده پرستاري، راديولوژي، تكنسين هاي بيهوشي و متخصصين بيهوشي و 30 پزشك متخصص داخلي قلب (كارديولوژيست)، 10 پزشك اينترونشن قلب، 10 پزشك متخصص الكتروفيزيولوژي (EPS) و پيس  ميكر، 5 پزشك متخصص گوارش، 3 پزشك اينترونشن راديولوژي و جراح مغز و اعصاب مشغول خدمات رساني به بيماران محترم مي باشند. همچنين جراحان قلب و جراحان مغز و اعصاب به صورت استندباي در كت لب 2 و كوثر حضور فعال دارند.