بیمارستان خاتم الانبیا

واحد حقوق و دستمزد

واحد حقوق و دستمزد

  • محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه براساس کارکرد تاییدشده توسط واحد کارگزینی
  • محاسبه و اصلاح کارکردهای اعلام شده توسط واحد کارگزینی در طی هر ماه
  • محاسبه تسویه حساب های پرسنل قراردادی و رسمی

شماره داخلی:4511