پیوندها

» واحد حقوق و دستمزد
 

واحد حقوق و دستمزد

  • محاسبه حقوق و دستمزد ماهيانه براساس كاركرد تاييدشده توسط واحد كارگزيني
  • محاسبه و اصلاح كاركردهاي اعلام شده توسط واحد كارگزيني در طي هر ماه
  • محاسبه تسويه حساب هاي پرسنل قراردادي و رسمي

شماره داخلي:4511