بیمارستان خاتم الانبیا

بخش جراحی زنان یک-3A

بخش جراحی زنان یک-3A

بخش جراحی زنان یک-3A  در سال 1368 افتتاح گردیده است و در طبقه دوم ساختمان اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در مجاورت دفتر پرستاری  واقع شده  و در سال 1386 تحت بازسازی قرار گرفته است. این بخش دارای 14 اتاق و 23 تخت فعال بوده که شامل 5 اتاق خصوصی و 9 اتاق دو تخته است. تجهیزات بخش به طور اختصاصی شامل پرفیوزر، پمپ سرنگ، پالس اکسیمتر، دستگاه نوارقلب، دستگاه الکتروشوک و دستگاه مانیتورینگ می باشد.

بیمارانی که در این بخش بستری می شوند شامل تمام جراحی ها اعم از جراحی شکمی، جراحی ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب هستند. مراقبتهای پرستاری توسط پرستاران مجرب و کارآزموده در تمامی ساعات شبانه روز به بیماران ارائه می شود.

آموزش های ارائه شده در بخش بر اساس نوع بیماری در زمان پذیرش، حین درمان و در زمان ترخیص بصورت شفاهی و کتبی توسط پرستاران انجام می شود. همچنین کتابچه های آموزشی آماده بر اساس موارد تحت درمان در این بخش هنگام ترخیص به بیماران ارائه می گردد.