پیوندها

» بخش جراحي زنان يك-3A
 

بخش جراحي زنان يك-3A

بخش جراحي زنان يك-3A  در سال 1368 افتتاح گرديده است و در طبقه دوم ساختمان اصلي بيمارستان خاتم الانبياء (ص) در مجاورت دفتر پرستاري  واقع شده  و در سال 1386 تحت بازسازي قرار گرفته است. اين بخش داراي 14 اتاق و 23 تخت فعال بوده كه شامل 5 اتاق خصوصي و 9 اتاق دو تخته است. تجهيزات بخش به طور اختصاصي شامل پرفيوزر، پمپ سرنگ، پالس اكسيمتر، دستگاه نوارقلب، دستگاه الكتروشوك و دستگاه مانيتورينگ مي باشد.

بيماراني كه در اين بخش بستري مي شوند شامل تمام جراحي ها اعم از جراحي شكمي، جراحي ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب هستند. مراقبتهاي پرستاري توسط پرستاران مجرب و كارآزموده در تمامي ساعات شبانه روز به بيماران ارائه مي شود.

آموزش هاي ارائه شده در بخش بر اساس نوع بيماري در زمان پذيرش، حين درمان و در زمان ترخيص بصورت شفاهي و كتبي توسط پرستاران انجام مي شود. همچنين كتابچه هاي آموزشي آماده بر اساس موارد تحت درمان در اين بخش هنگام ترخيص به بيماران ارائه مي گردد.