پیوندها

» توانبخشي قلبــي ريوي
 

توانبخشي قلبــي ريوي

توانبخشي قلبــي ريوي

بيماريهاي قلبي و عروقي سردسته علل مرگ و مير در ايران مي باشند. اين بيماريها و عوارض  آن ها علاوه بر مرگ و مير موجب ناتواني و افت كيفيت زندگي به ويژه در بهترين سال هاي زندگي مي شوند.

توان بخشي قلب برنامه اي موثر و بي خطر است كه در كنار درمان هاي طبي و جراحي موجب بهبودي سريع كاركرد قلبي، افزايش توان جسماني، كاهش خطر بروز مشكلات قلبي در آينده، طول عمري بيشتر و مفيد تر و از همه  مهم تر ارتقاء كيفيت زندگي مي شود. برنامه توان بخشي قلبي شامل آموزش هاي لازم به بيمار از نظر شيوه زندگي سالم ، تغذيه مناسب، ترك سيگار، كاهش استرس و مشاوره روانشناســي  و نيز برنامه هاي قلبي و تجويز نسخه ورزشي مناسب  و تحت كنترل، حلقه مكمل جهت برگشت بيمار به زندگي طبيعي و فعال  مي باشد كه باعث كاهش هزينه هاي وابستگي و مبالغ سنگين هزينه هاي درماني مي گردد.

كلينيك تخصصي و توان بخشي قلبي بيمارستان خاتم الانبياء(ص) با بهره گيري از پيشرفته ترين امكانات تخصصي توان بخشي قلبي و زير نظر متخصصان طب فيزيكي  و توان بخشي و قلب و عروق امكان بازگشت سالم و با نشاط شما را به زندگي فعال خود فراهم مي آورد. در اين كلينيك با تاكيد بر تجويز تخصصي و انجام روش هاي  مراقبت شده ورزش، اطلاعات لازم در زمينه شناخت عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي و كنترل و تعديل آن ها در اختيارتان قرار مي گيرد و رژيم غذايي مناسب بيماري شما برايتان تجويز و مشاوره تخصـصي روان شـــناســـي  متناسب با نيازهاي روحي، رواني  جهت ترك عادت هاي غلط زندگي و ايجاد روحيه نشاط و سرزندگي براي شروع زندگي  نو و سالم انجام مي پذيرد.

  رئيس بخش: دكتـــر فــرزانه تــــركان، متخصص طب فيزيكي و توان بخشي

  مسئول بخش: خانم انسيه اســـفنديــاري