پیوندها

» بخش CCU2
 

بخش CCU2

اين بخش در طبقه ي اول ضلع غربي بيمارستان خاتم الانبياء (ص) و همجوار با بخش CCU1 قرار دارد كه در سال 1368 با هدف خدمات به بيماران قلبي شامل CHFACS- HTN- POST EPS- تعبيه ي انواع ICD – پيس ميكر و ... و بيماراني كه تحت عمل جراحي هاي مختلف قرار گرفته اند، اما داراي مشكلات قلبي نيز مي باشند و نياز به مراقبت پس از عمل در بخشCCU  دارند دائر گرديده است.

CCU2 داراي كادر مجربي از پرستاران و كمك بهياران است كه همگي دوره هاي تخصصي اين بخش را گذرانيده اند و همچنين منشي بخش كارهاي دفتري و مربوط به پرونده ها را بر عهده دارد.

بيماران پس از اينكه به بخش انتقال داده مي شوند يك تاريخچه ي بيماري توسط پرستار همان بيمار گرفته و ثبت مي گردد و آموزش هاي بدو ورود كه شامل معرفي قسمت هاي مختلف بخش، سرپرستار، پرستاران مربوطه و پرستار همان بيمار، قوانين و روال كاري بخش، دسترسي به پرستار، ساعات ملاقات و... است، داده مي شود.

در طول مدت بستري كه در هر يك از بيماران متفاوت است آموزش هايي از قبيل روال صحيح دارودرماني، آموزش اتصالاتي كه به بيمار است، رژيم غذايي مناسب، آموزش در مورد ماهيت بيماري فرد، آموزش شست و شوي صحيح دست، آموزش پيشگيري از زخم بستر، آموزش محافظت از دستبند شناسايي و آنژيوكت، آموزش پيشگيري از سقوط، رعايت بهداشت فردي، آموزش هر يك از داروهاي مورد استفاده ي بيمار و عوارض احتمالي آنها، آموزش تسكين درد غير دارويي، آموزش كاهش اضطراب، آموزش تنفس عميق و سرفه ي موثر و ... ارائه مي شود و همچنين به مشكلات خاص بيماران كه توسط پرستار قابل حل است، پاسخ داده مي شود.

در زمان ترخيص بيماران (چنانچه بيمار بطور استثناء از CCU مرخص شود)، دستورات دارويي داده شده، زمان مراجعه بعدي در صورت لزوم، آموزش دارو درماني، رژيم غذايي، ميزان فعاليت، برنامه هاي بازتواني، مراقبت از زخم، حمام رفتن، تحرك و... توسط پرستار مسئول به بيمار و خانواده جهت افزايش توانايي مراقبت از خود و مديريت بيماري خود به صورت شفاهي و كتبي داده مي شود. همچنين كتابچه آموزشي و يا  پمفلت، برونشور كه مربوط به بيماري مربوطه و اقدامات بهداشتي درماني مي باشد، در اختيار بيمار و خانواده قرار مي گيرد. همچنين ساير مستندات مورد نيازاز قبيل خلاصه پرونده و نتايج پاراكلينيكي در حد امكان در اختيار آنها قرار داده مي شود.

متوسط حضور بيماران در CCU 2  متفاوت است ولي در مجموع مي توان گفت كه بيماران تا رسيدن به شرايط ثابت و مطلوب در بخش مراقبت مي شوند. بيماراني كه جراحي شده اند پس از ويزيت قلب و در صورت شرايط نرمال پس از دو روز ( به طور متوسط ) به بخش هاي داخلي- جراحي انتقال مي يابند. مدت زمان بستري در CCU2  در بيماران آنژيوپلاستي، تعبيه پيس ميكر و شرايط خاص قلبي به طور ميانگين 4 الي 6 روز مي باشد و بطور معمول براي آنژيوگرافي 24 ساعت مي باشد.

اين بخش داراي 8 تخت فعال بوده كه هر تخت مجهز به سيستم مانيتورينگ، ساكشن سانترال، اكسيژن سانترال است. لازم به ذكر است كه سيستم هاي مانيتورينگ توسط يك مانيتور در استيشن پرستاري كنترل مي شود.

از ديگر تجهيزات بخش مي توان به دستگاه الكتروكارديوگراف جهت گرفتن نوار قلب، يك دستگاه IV IMPULSE جهت انقباض و انبساط عروق پا در بيماران استراحت مطلق اشاره كرد. جهت تنظيم دقيق تزريق داروهاي مخصوص از دستگاه هاي پرفيزر و پمپ انفوزيون سرم استفاده مي شود. ترالي اورژانس كه در قسمت مركز بخش  قرار دارد در بيماران بد حال مورد استفاده قرار مي گيرد.

داروهاي ضروري بخش در استوك مخصوص دارويي قرار دارد. داروهاي مخصوص هر بيمارنيز در استوك مخصوص همان بيمار كه با شماره ي تخت مشخص شده است، قرار داده مي شود و نتايج كليشه هاي پاراكلينيك نيز در باكس مخصوص طبقه بندي شده اي قرار داده مي شود تا به رويت پزشك معالج برسد.