بیمارستان خاتم الانبیا

بخش CCU2

بخش CCU2

این بخش در طبقه ی اول ضلع غربی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) و همجوار با بخش CCU1 قرار دارد که در سال 1368 با هدف خدمات به بیماران قلبی شامل CHFACS- HTN- POST EPS- تعبیه ی انواع ICD – پیس میکر و ... و بیمارانی که تحت عمل جراحی های مختلف قرار گرفته اند، اما دارای مشکلات قلبی نیز می باشند و نیاز به مراقبت پس از عمل در بخشCCU  دارند دائر گردیده است.

CCU2 دارای کادر مجربی از پرستاران و کمک بهیاران است که همگی دوره های تخصصی این بخش را گذرانیده اند و همچنین منشی بخش کارهای دفتری و مربوط به پرونده ها را بر عهده دارد.

بیماران پس از اینکه به بخش انتقال داده می شوند یک تاریخچه ی بیماری توسط پرستار همان بیمار گرفته و ثبت می گردد و آموزش های بدو ورود که شامل معرفی قسمت های مختلف بخش، سرپرستار، پرستاران مربوطه و پرستار همان بیمار، قوانین و روال کاری بخش، دسترسی به پرستار، ساعات ملاقات و... است، داده می شود.

در طول مدت بستری که در هر یک از بیماران متفاوت است آموزش هایی از قبیل روال صحیح دارودرمانی، آموزش اتصالاتی که به بیمار است، رژیم غذایی مناسب، آموزش در مورد ماهیت بیماری فرد، آموزش شست و شوی صحیح دست، آموزش پیشگیری از زخم بستر، آموزش محافظت از دستبند شناسایی و آنژیوکت، آموزش پیشگیری از سقوط، رعایت بهداشت فردی، آموزش هر یک از داروهای مورد استفاده ی بیمار و عوارض احتمالی آنها، آموزش تسکین درد غیر دارویی، آموزش کاهش اضطراب، آموزش تنفس عمیق و سرفه ی موثر و ... ارائه می شود و همچنین به مشکلات خاص بیماران که توسط پرستار قابل حل است، پاسخ داده می شود.

در زمان ترخیص بیماران (چنانچه بیمار بطور استثناء از CCU مرخص شود)، دستورات دارویی داده شده، زمان مراجعه بعدی در صورت لزوم، آموزش دارو درمانی، رژیم غذایی، میزان فعالیت، برنامه های بازتوانی، مراقبت از زخم، حمام رفتن، تحرک و... توسط پرستار مسئول به بیمار و خانواده جهت افزایش توانایی مراقبت از خود و مدیریت بیماری خود به صورت شفاهی و کتبی داده می شود. همچنین کتابچه آموزشی و یا  پمفلت، برونشور که مربوط به بیماری مربوطه و اقدامات بهداشتی درمانی می باشد، در اختیار بیمار و خانواده قرار می گیرد. همچنین سایر مستندات مورد نیازاز قبیل خلاصه پرونده و نتایج پاراکلینیکی در حد امکان در اختیار آنها قرار داده می شود.

متوسط حضور بیماران در CCU 2  متفاوت است ولی در مجموع می توان گفت که بیماران تا رسیدن به شرایط ثابت و مطلوب در بخش مراقبت می شوند. بیمارانی که جراحی شده اند پس از ویزیت قلب و در صورت شرایط نرمال پس از دو روز ( به طور متوسط ) به بخش های داخلی- جراحی انتقال می یابند. مدت زمان بستری در CCU2  در بیماران آنژیوپلاستی، تعبیه پیس میکر و شرایط خاص قلبی به طور میانگین 4 الی 6 روز می باشد و بطور معمول برای آنژیوگرافی 24 ساعت می باشد.

این بخش دارای 8 تخت فعال بوده که هر تخت مجهز به سیستم مانیتورینگ، ساکشن سانترال، اکسیژن سانترال است. لازم به ذکر است که سیستم های مانیتورینگ توسط یک مانیتور در استیشن پرستاری کنترل می شود.

از دیگر تجهیزات بخش می توان به دستگاه الکتروکاردیوگراف جهت گرفتن نوار قلب، یک دستگاه IV IMPULSE جهت انقباض و انبساط عروق پا در بیماران استراحت مطلق اشاره کرد. جهت تنظیم دقیق تزریق داروهای مخصوص از دستگاه های پرفیزر و پمپ انفوزیون سرم استفاده می شود. ترالی اورژانس که در قسمت مرکز بخش  قرار دارد در بیماران بد حال مورد استفاده قرار می گیرد.

داروهای ضروری بخش در استوک مخصوص دارویی قرار دارد. داروهای مخصوص هر بیمارنیز در استوک مخصوص همان بیمار که با شماره ی تخت مشخص شده است، قرار داده می شود و نتایج کلیشه های پاراکلینیک نیز در باکس مخصوص طبقه بندی شده ای قرار داده می شود تا به رویت پزشک معالج برسد.