بیمارستان خاتم الانبیا

اتاق زایمان

اتاق زایمان

اتاق زایمان

در این بخش با استفاده از سه تخت زایمانی- اتاق درد- اتاق معاینه و با بهره گیری از تجهیزات پزشکی لازم نظیر Fetal monitoring و... آماده پذیرایی بیماران محترم می باشد.