پیوندها

» اتاق زایمان
 

اتاق زايمان

در اين بخش با استفاده از سه تخت زايماني- اتاق درد- اتاق معاينه و با بهره گيري از تجهيزات پزشكي لازم نظير Fetal monitoring و... آماده پذيرايي بيماران محترم مي باشد.