بیمارستان خاتم الانبیا

مدارک مورد نیاز جهت بستری

مدارک مورد نیاز جهت بستری

 • بیماران خانواده معظم شهدا و جانبازان
 1. اصل نامه پزشک
 2. اصل کارت ملی
 3. اصل دفترچه
 4. اصل کارت بنیاد    
 • بیماران با سایر بیمه های تکمیلی
 1. اصل نامه پزشک
 2. اصل معرفی نامه بیمه
 3. اصل کارت ملی بیمار
 • بیمه های آزاد
 1. اصل نامه پزشک
 2. اصل کارت ملی بیمار

توجه

 • بیمارانی که قطع عضو دارند، مانند (هیسترکتومی و...)، به همراه داشتن شناسنامه زوجین و حضور همسر الزامی است.
 • لازم به ذکر است برای بیماران زیر 18 سال، حضور پدر و مادر یا قیم قانونی، الزامی است.

قابل توجه مراجعین جهت زایمان

آدرسی که روز اول در برگه پذیرش بستری توسط همراه بیمار قید می شود، در برگه ثبت احوال جهت صدور شناسنامه نوزاد نیز قید می گردد و به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.