پیوندها

» كادر پرسنلي
 

پروفسور محسن مهاجر

 متخصص جراحی اعصاب
 فوق تخصص درد
 استاد درد دانشگاه فرايبورگ- آلمان
 تشخیص و درمان و مداخلات اختصاصی درد
 ریاست دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء


 Professor Mohsen Mohadjer
 Neurosurgeon
 Pain subspecialist
 Professor of Pain of Freiburg University- Germany
 Diagnosis, treatment and specialized interventional pain therapy
 Head of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center

 

دکتر نائره خداشناس فیروزآبادی

 متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد از آلمان
 تشخیص و درمان و مداخلات اختصاصی درد
 مسئول دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 روزهای ویزیت: شنبه –یکشنبه-سه شنبه –چهارشنبه


 Dr. Naere Khodashenas Firoozabadi
 Anesthesiologist and Pain Fellowship (Germany)
 Diagnosis, treatment and specialized interventional pain therapy
 Manager of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Visit Days: Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday

 

دکتر علیرضا خادم المله

 متخصص بیماریهای داخلی – اسیستان مداخلات تزریقی درمان اختصاصی درد
 هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 مشاور دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 روزهای ویزیت: سه شنبه-چهارشنبه 9 الی 12


 Dr. Alireza Khademilmelleh
 Internist, Injections for pain management assistant
 Assistant Professor of Zanjan University of Medical Sciences
 Consultant of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Visit days: Tuesday, Wednesday, 9-12 a.m.

 

دکتر لاله حاکمی

 متخصص بیماریهای داخلی ،فلوشیپ AFSM
 مشاور دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
 روزهای ویزیت: شنبه –یکشنبه-دوشنبه –سه شنبه از ساعت 9 الی 13


 Dr. Laleh Hakemi
 Internist, AFSM fellowship
 Consultant of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Vice- President os Sports Medicine Federation of I.R. Iran
 Visit days: Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 9-13.

 

دکتر مرضیه توکلی

 متخصص اعصاب و روان
 مشاور دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 مشاور روانپزشکی کلینیک سلامت خانواده مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 روزهای ویزیت: شنبه الی چهارشنبه


 Dr. Marzieh Tavakkoli
 Psychiatrist
 Consultant of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Psychiatrist consultant of family-sex clinic- Shefa Neuroscience Research Center
 Visit days: Saturday to Wednesday

 

دکتر نجمه وکیلی

 روانشناس بالینی (PHD)
 مشاور روانشناسی درد –درمان روانشناختی درد –CBT- مدیریت استرس –کنترل هیجانی در دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 روزهای ویزیت : شنبه الی سه شنبه از ساعت 8 الی 14


 Dr. Najmeh Vakili
 PhD in clinical psychology
 Pain psychology consultant, pain psychological treatment, CBT, stress management, Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Visit days: Saturday to Tuesday 8-14.