بیمارستان خاتم الانبیا

کلینیک طب الکترو دیاگنوز

کلینیک طب الکترو دیاگنوز (EMG, NCS, EP)

کلینیک طب الکترو دیاگنوز (EMG, NCS, EP)

طب الکترو دیاگنوز  Electrodiagnostic Medicine یکی از شاخه های پزشکی است که با استفاده از شرح حال، معاینه بالینی و استفاده از روش های تشخیص الکتریکی شامل: الکترو میوگرافی (EMG) بررسی هدایت عصبی (NCS) بررسی راههای حسی مغز و نخاع (SEP) راههای حرکتی مغزی و نخاعABR  (MEP) و VEP ضایعات و بیماریهای سیستم اعصاب و عضلات محیطی و مرکزی را تشخیص می دهد.

سرویس طب الکترو دیاگنوز با استفاده از بهترین و آخرین دستگاهها و روش های تشخیصی در تمام طول هفته صبح و عصر بجز جمعه ها و روزهای تعطیل آماده ارایه خدمات می باشد.

رئیس بخش: دکتر سید منصور رایگانی

پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی: دکتر سید منصور رایگانی، دکتر محمد تقی حلی ساز، دکتر محمد حسن بهرامی، دکتر رضا سلمان روغنی، دکتر فرشاد نوری، دکتر فرزانه ترکان، دکتر مهسا عاشقان