پیوندها

» كلينيك طب الكترو دياگنوز
 

كلينيك طب الكترو دياگنوز (EMG, NCS, EP)

طب الكترو دياگنوز  Electrodiagnostic Medicine يكي از شاخه هاي پزشكي است كه با استفاده از شرح حال، معاينه باليني و استفاده از روش هاي تشخيص الكتريكي شامل: الكترو ميوگرافي (EMG) بررسي هدايت عصبي (NCS) بررسي راههاي حسي مغز و نخاع (SEP) راههاي حركتي مغزي و نخاعABR  (MEP) و VEP ضايعات و بيماريهاي سيستم اعصاب و عضلات محيطي و مركزي را تشخيص مي دهد.

سرويس طب الكترو دياگنوز با استفاده از بهترين و آخرين دستگاهها و روش هاي تشخيصي در تمام طول هفته صبح و عصر بجز جمعه ها و روزهاي تعطيل آماده ارايه خدمات مي باشد.

رئيس بخش: دكتر سيد منصور رايگاني

پزشكان متخصص طب فيزيكي و توانبخشي: دكتر سيد منصور رايگاني، دكتر محمد تقي حلي ساز، دكتر محمد حسن بهرامي، دكتر رضا سلمان روغني، دكتر فرشاد نوري، دكتر فرزانه تركان، دكتر مهسا عاشقان