بیمارستان خاتم الانبیا

بخش CCU3

بخش CCU3

بخش CCU3 در طبقه چهارم ساختمان بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) واقع شده است. این بخش دارای 12 تخت فعال است که یک تخت آن در صورت نیاز جهت بیماران ایزوله استفاده میشود. این بخش پذیرای بیماران قلبی از جمله بیمارانی که دچار سکته قلبی شده اند و بیماران کاندید آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و بیماران بعد از جراحی های عمومی که نیاز به مراقبت قلبی دارند، می باشد. این بخش مجهز به تجهیزات مورد نیاز مراقبتی بیماران شامل مانیتورینگ قلبی بیماران و مرکزی، تختهای برقی سه شکن، دستگاه الکتروشوک، ترالی احیاء، دستگاه های پرفیوزر جهت انفوزیون سرم و دارو، ساکشن، اکسیژن سانترال پرتابل و داروهای حیاتی بخش می باشد.  بخش CCU3 دارای پزشکان متخصص و با تجربه و کادر پرستاری مجرب میباشد که در تمام اوقات شبانه روز پذیرای بیماران بوده و همواره با ارائه مراقبت های کیفی و آموزش به بیمار فعالیت می نمایند.