پیوندها

» بخش CCU3
 

بخش CCU3

بخش CCU3 در طبقه چهارم ساختمان بيمارستان خاتم الانبياء (ص) واقع شده است. اين بخش داراي 12 تخت فعال است كه يك تخت آن در صورت نياز جهت بيماران ايزوله استفاده ميشود. اين بخش پذيراي بيماران قلبي از جمله بيماراني كه دچار سكته قلبي شده اند و بيماران كانديد آنژيوگرافي، آنژيوپلاستي و بيماران بعد از جراحي هاي عمومي كه نياز به مراقبت قلبي دارند، مي باشد. اين بخش مجهز به تجهيزات مورد نياز مراقبتي بيماران شامل مانيتورينگ قلبي بيماران و مركزي، تختهاي برقي سه شكن، دستگاه الكتروشوك، ترالي احياء، دستگاه هاي پرفيوزر جهت انفوزيون سرم و دارو، ساكشن، اكسيژن سانترال پرتابل و داروهاي حياتي بخش مي باشد.  بخش CCU3 داراي پزشكان متخصص و با تجربه و كادر پرستاري مجرب ميباشد كه در تمام اوقات شبانه روز پذيراي بيماران بوده و همواره با ارائه مراقبت هاي كيفي و آموزش به بيمار فعاليت مي نمايند.