بیمارستان خاتم الانبیا

معرفی بخش

معرفی بخش کنترل و درمان صرع

بخش مانیتورینگ مغزی از بخش های فوق تخصصی مرکز علوم اعصاب شفا بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) به حساب می آید. این بخش دارای 3 دستگاه مانیتورینگ فعال بوده که نسبت به بستری و مانیتورینگ مغزی بیماران در این محل اقدام می شود.

شرایط احراز برای پزشکان بخش مانیتورینگ مغزی اعم از رئیس، مسئول و پزشکان مقیم و پزشک عمومی دارا بودن مدرک تخصصی صرع از یکی از مراکز دانشگاهی معتبر بین المللی صرع است.

کادر پرستاری این بخش باید آموزشهای لازم در زمینه شرایط نگهداری و کنترل بیماران صرعی را زیر نظر متخصصین مربوطه دیده باشند.

این بخش با اهداف زیرطراحی شده است:

ارزیابی و درمان انواع صرع

جراحی صرع

تحریک عصب واگ(VNS ) : وسیله ای کمک کننده جهت کاهش تشنج در بزرگسالان و کودکان بالای 12 سال. این دستگاه به بیمارانی که مبتلا به صرع مقاوم به درمان هستند و یا جراحی برای آنها کمک کننده نیست پیشنهاد می شود. تحریک عصب واگ، پالس های الکتریکی منظم را از طریق عصب واگ به مغز می رساند و بدین ترتیب بطور بالقوه از بروز حملات مکرر تشنج جلوگیری می کند.

آموزشهای لازم به  بیمار و خانواده هایشان