پیوندها

» معرفی بخش
 

معرفی بخش کنترل و درمان صرع

بخش مانيتورينگ مغزي از بخش هاي فوق تخصصي مركز علوم اعصاب شفا بيمارستان خاتم الانبياء(ص) به حساب مي آيد. اين بخش داراي 3 دستگاه مانيتورينگ فعال بوده كه نسبت به بستري و مانيتورينگ مغزي بيماران در اين محل اقدام مي شود.

شرايط احراز براي پزشكان بخش مانيتورينگ مغزي اعم از رئيس، مسئول و پزشكان مقيم و پزشك عمومي دارا بودن مدرك تخصصي صرع از يكي از مراكز دانشگاهي معتبر بين المللي صرع است.

كادر پرستاري اين بخش بايد آموزشهاي لازم در زمينه شرايط نگهداري و كنترل بيماران صرعي را زير نظر متخصصين مربوطه ديده باشند.

اين بخش با اهداف زيرطراحي شده است:

ارزيابي و درمان انواع صرع

جراحي صرع

تحريك عصب واگ(VNS ) : وسيله اي كمك كننده جهت كاهش تشنج در بزرگسالان و كودكان بالاي 12 سال. اين دستگاه به بيماراني كه مبتلا به صرع مقاوم به درمان هستند و يا جراحي براي آنها كمك كننده نيست پيشنهاد مي شود. تحريك عصب واگ، پالس هاي الكتريكي منظم را از طريق عصب واگ به مغز مي رساند و بدين ترتيب بطور بالقوه از بروز حملات مكرر تشنج جلوگيري مي كند.

آموزشهاي لازم به  بيمار و خانواده هايشان