بیمارستان خاتم الانبیا

بخش پاتولوژی

بخش پاتولوژی

بخش آسیب شناسی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

این بخش با دارا بودن تجهیزات خاص، دستگاههای دقیق و پرسنل کارآمد قابلیت انجام کلیه آزمایش های تخصصی در زمینه آسیب شناسی، سیتولوژی، تین پرپ (جدید ترین و دقیق ترین روش آزمایش پاپ اسمیر)، ایمونوهسیتوشیمی (IHC‌) فول اتومات Roche و روش دستی ‌با 130 مارکر ایمونوهیستوشیمی، فروزن سکشن (Cryostat) تمامی درخواست های پزشکان را در کمترین زمان ممکن ارائه می نماید. بخش پاتولوژی در تمام طول هفته (‌صبح و عصر) بجز جمعه ها و روزهای تعطیل آماده ارائه خدمات می باشد.

تجهیزات موجود در بخش آسیب شناسی

انواع وکیوم تیشو پروسسور، اتو استینر (‌رنگ آمیزی فول اتومات)، فروزن سکشن، هود ماکروسکوپی تشریح بافت، میکروتوم فول اتومات، میکروتوم دستی، میکروسکوپ دارای آکولار چشمی استاد و دانشجو و مشاوره، میکروسکوپ دارای دوربین فول دیجیتال، فور، یخچال های نگهدارنده مارکرهای ایمونوهیستوشیمی و مولکولار پاتولوژی می باشد.

از ویژگی منحصر بفرد این بخش همجواری با اتاق عمل جهت تسریع در روند دریافت و جواب فروزن سکشن است که حائز اهمیت می باشد.

همچنین امکان دریافت بافت، لام و بلوک  از مراکز دیگر جهت ارائه گزارش آسیب شناسی و مشاوره پاتولوژی فراهم  می باشد. 

کنترل کیفی

نتایج گزارش های آسیب شناسی این مرکز با استقرار و تداوم بکارگیری سیستم  کنترل کیفی داخلی و خارجی از مراکز تحقیقات آزمایشگاهی رفرانس  و آزمایشگاه مرجع سلامت که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد با نظارت دقیق کارشناسان مجرب مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بخش مولکولار پاتولوژی

تست های فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی جهت انجام تستهای تخصصی درزمینه مولکولار پاتولوژی جهت کمک به درمان و مونیتورینگ بدخیمی ها، به شرح زیر قابل انجام است.

Myeloproliferative Panel

JAK2 V617F

MPL

CALR

BCR-ABL p210 Qualitative & Quantitative

Thrombophilia Panel

PAI-1

MTHFR 677

MTHFR 1298

Prothrombin 20210 (Factor II)

Factor V Leiden (FV)

Oncology Panel

 N-RAS

K-RAS

BRAF

EGFR

EML4-ALK

BRCA1/BRCA2 (NGS)

رئیس بخش آسیب شناسی: آقای دکتر سعید آزاد ارمکی متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

متخصصین آسیب شناسی: آقای دکتر سعید آزادارمکی، آقای دکتر علیرضا صراف زاده، ‌خانم دکتر جیحونیان، خانم دکتر محجوب، آقای دکتر حق زارع، خانم دکتر خانجانی، خانم دکتر عظیمی ن‍ژاد، خانم دکتر فیروزی

سوپروایزر آسیب شناسی: آقای اصلان بیگی

ناظر فنی آزمایشگاه: وحید طالبیان مقدم کارشناس آزمایشگاه

شماره داخلی پاتولوژی: 5488 - 5480