پیوندها

» بخش پاتولوژی
 

بخش پاتولوژی

اين بخش با دارا بودن دستگاههاي دقيق و پرسنل كارآمد قابليت انجام كليه آزمايشهاي تخصصي در زمينه آسيب شناسي، سيتولوژي، تين پرب (جديدترين و دقيق ترين روش آزمايش پاپ اسمير) ايمونوهيستوشيمي (I.H.C) با انجام آزمايش بيش از 60 ماركر ايمونوهيبستوشيمي و فروزن سكشن آسيب شناسي درخواستي پزشكان را در كمترين زمان ممكن ارايه مي نمايد. اين بـخش در تمام طول هفته صبح و عصر بجزجمعه ها و روزهاي تعطيل آماده ارايه خدمات مي باشد.

رئيس بخش پاتولوژي: دكتر محمد هاشمي بهرماني متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني .

متخصصين پاتولوژي: عليرضا صراف زاده،  دكتر محمد هاشمي بهرماني (متخصصين آسيب شناسي تشريحي و باليني).