بیمارستان خاتم الانبیا

بخش پاتولوژی

بخش پاتولوژی

بخش پاتولوژی

این بخش با دارا بودن دستگاههای دقیق و پرسنل کارآمد قابلیت انجام کلیه آزمایشهای تخصصی در زمینه آسیب شناسی، سیتولوژی، تین پرب (جدیدترین و دقیق ترین روش آزمایش پاپ اسمیر) ایمونوهیستوشیمی (I.H.C) با انجام آزمایش بیش از 60 مارکر ایمونوهیبستوشیمی و فروزن سکشن آسیب شناسی درخواستی پزشکان را در کمترین زمان ممکن ارایه می نماید. این بـخش در تمام طول هفته صبح و عصر بجزجمعه ها و روزهای تعطیل آماده ارایه خدمات می باشد.

رئیس بخش پاتولوژی: دکتر محمد هاشمی بهرمانی متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی .

متخصصین پاتولوژی: علیرضا صراف زاده،  دکتر محمد هاشمی بهرمانی (متخصصین آسیب شناسی تشریحی و بالینی).