پیوندها

» مهندسی پزشكی
 

مهندسی پزشكی

بيمارستان فوق تخصصي خاتم الانبياء (ص) تهران با در اختيار داشتن بيش از 3000 نوع دستگاه هاي پيشرفته و تخصصي  همچون MRI با قدرت مغناطيس 3 تسلا كه در نوع خود در كشور پيشرفته ترين مي‌باشد، سايت كامل دستگاه‌هاي سنگ شكن برون اندامي و انواع تكنيك هاي  پيشرفته، CT – SCAN مولتي اسلايس، پزشكي هسته اي SPECT – CT ، DDR و نسل هاي مختلف راديولوژي ديجيتال و سيستم هاي مرتبط با تصويرگري پزشكي، دستگاه راديو تراپي حين جراحي IORT،  سيستم جامع آرشيو تصاوير پزشكي PACS  و بسياري ديگر از تجهيزات فوق تخصصي پيشرفته، در خدمت سلامت عمومي جامعه مي‌باشد .

دپارتمان مهندسي پزشكي بيمارستان به عنوان متولي در ارتباط با مهندسي تجهيزات پزشكي از سال 1370 ايجاد شده است و در حال حاضر به يكي از بهترين و پيشروترين مراكز مهندسي پزشكي كشورتبديل و در حال فعاليت مي باشد كه سالانه تعدادي از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي پزشكي (بيو الكتريك ، بيو مكانيك، بيو متريال ، پرتو پزشكي ومهندسي الكترونيك) جهت گذراندن دوره هاي كارآموزي از دانشگاههاي برتر كشور همچون دانشگاه تهران، امير كبير، علوم و تحقيقات ، شاهد، شهيد بهشتي و ...در اين مركز پس گذراندن مراحل اخذ مجوز و مصاحبه اوليه ورود به بيمارستان،  مشغول به آموزش مي شوند.

در اين دپارتمان كه زير نظر مديريت پاراكلينيك‌هاي بيمارستان قرار دارد تخصص‌هاي مرتبط با مهندسي پزشكي به گونه اي در كنار هم چيده شده است كه تمامي حوزه‌هاي مرتبط با دستگاههاي پزشكي را در بر مي گيرد اين تخصص ها شامل مهندسي پزشكي ، مهندسي الكترونيك، مهندسي مكانيك، مديريت مهندسي پزشكي مي شود .

در اين دپارتمان تمامي امور مربوط به دستگاههاي پزشكي و فعاليت هاي مربوط به مهندسي تجهيزات پزشكي از جمله شناسنامه تجهيزات پزشكي در سيستم جامع نرم افزاري مهندسي پزشكي موجود مي باشد و در تمامي بخش هاي بيمارستان اين اطلاعات قابل رويت است. از جمله اهم فعاليتها عبارتند از:

** استقرار سيستم مديريت تجهيزات پزشكي به صورت اتوماسيون نرم افزاري

** استقرار سيستم ارسال و آرشيو تصاوير پزشكي PACS و ايجاد استانداردهاي مرتبط با تصاوير راديولوژي و دستگاههاي ديجيتال راديولوژي اولين بار در كشور از سال 1385

** سيستم بازديد دوره اي تجهيزات پزشكي و نگهداري پيشگيرانه تجهيزات پزشكي PM  ، انجام كليه تعميرات دستگاه هايي كه خارج از پوشش گارانتي يا تعهد شركت نمايندگي مي باشند.

** انجام كنترل كيفي و مقايسه عملكرد دستگاهها با نمونه استاندارد (كاليبراسيون) كه به صورت دوره‌اي انجام مي گردد و تمامي گزارشات كاليبراسيون هم بصورت نرم افزاري و هم گزارش مكتوب موجود مي باشد.

** نظارت بر عملكرد شركت هاي تجهيزات پزشكي در رابطه با نصب دستگاههاي جديد و همچنين  تعميرات انجام شده در داخل و خارج بيمارستان و بررسي كمي و كيفي گزارشات ارائه شده و همچنين هزينه كرد دستگاهها مطابق ضوابط جاري اداره كل تجهيزات پزشكي – وزارت بهداشت

** انجام مطالعات فرا بخشي در ارتباط با چگونگي كارايي دستگاههاي موجود در بيمارستان و ارزيابي ميداني و موثر بودن استفاده از آنها

** انجام آموزش چگونگي عملكرد و اپراتوري دستگاههاي پزشكي موجود در بخش هاي عمومي،  ويژه، اتاق هاي عمل و بخش هاي ديگر بيمارستان به كاربران به صورت روتين يا  براساس درخواست بخش‌ها

** برنامه ريزي و پيش بيني جايگزيني دستگاههاي قديمي بيمارستان با دستگاه هاي جديد و مورد نياز تخصص هاي موجود در بيمارستان

** تدارك و برنامه ريزي دستگاههاي مورد نياز آينده و انجام مراحل خريد و كارشناسي و همچنين نياز سنجي  دستگاه ها و تهيه جداول مقايسه‌اي فني جهت ارائه به كميسيون خريد بيمارستان

** پشتيباني علمي و فني از مركز علمي و كاربردي خاتم الانبيا(ص) و راه اندازي رشته هاي تكنولوژي تجهيزات پزشكي در گرايش هاي مختلف تجهيزات  اتاق عمل، تجهيزات كنترل عفونت، CSSD و تجهيزات آزمايشگاهي

موارد اشاره شده فوق اهم موارد و امور محوله مهندسين اين دپارتمان مي باشد، از جمله مزيت هاي ديگر بخش مهندسي پزشكي بيمارستان همكاري نزديك با دانشگاه جامع علمي كاربردي خاتم الانبيا (ص) مي باشد.