پیوندها

» بخش جراحی مردان- بخش 5
 

بخش جراحی مردان (بخش 5)

بخش 5 در طبقه سوم ساختمان بيمارستان خاتم در ضلع شمال غربي و در مجاورت بخش هاي 4 ،6A و 6B  واقع شده كه دارای 17 تخت بستری بوده كه از اين تعداد 8 اتاق دو تخته و يك اتاق يك تخته  مي باشد. تجهيزات بالاي هر تخت شامل كنسولي است كه داراي  فلومتر Oxygen براي هر تخت، يك ساكشن مشترك براي دو تخت، محل قرار گرفتن كارت بالاي سر بيمار، محل قرار گرفتن ترمومتر و چراغ مطالعه مي باشد. اهم تجهيزات پزشكي بخش 5 شامل ست معاينه (حاوي افتالموسكوپ و اتوسكوپ)، الكترو شوك، الكتروكارديوگراف، پمپ سرم، پمپ سرنگ، ساكشن پرتابل، كپسول اكسيژن همراه با مانومتر پرتابل، فشار سنج، گوشي معاينه، وزنه، نگاتوسكوپ، ويلچر و برانكارد، نگاتوسكوپ و نرس كال مي باشد. بيماراني كه در بخش 5 بستري مي گردند شامل كليه جراحي هاي عمومي و اختصاصي از جمله جراحي هاي مري، معده، روده كوچك، روده بزرگ و ويپل، جراحي هاي عروق شامل پيوند عروق اندام ها، اندآرتركتومي كاروتيد، انوريسم هاي توراسيك، آئورت شكمي، آنوريسم عروق اندام هاي تحتاني جراحي هاي بزرگ مثانه، كليه، حالب و مجاري ادرار، جراحي هاي عروق مغزي، تومور هاي مغز، تومور هاي نخاع و مشكلات عروقي آن، جراحي هاي ستون فقرات، لگن، زانو و اندام ها، جراحي هاي ترميمي مثل شكستگي هاي استخوان جمجمه و زيبايي مثل استئوتومي فك و ... مي باشد.