پیوندها

» مقررات‌ داخلی
 

مقررات‌ داخلی


تردد اطفال‌ زير 12 سال‌ در بيمارستان‌ بدليل‌ ضرورت‌ رعايت سلامتي‌ آنان‌ صلاح‌ نمي‌باشد.

استعمال‌ دخانيات‌ در تمام‌ فضاي‌ داخلي‌ بيمارستان‌ ممنوع‌ است‌.

ورود و خروج‌ هر نوع‌ ابزار پزشكي‌ با اطلاع‌ انتظامات‌ صورت‌ مي‌پذيرد.

رعايت‌ تمام‌ قوانين‌ و مقررات‌ و عرف‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ كشور در داخل‌ بيمارستان‌ الزامي‌ است‌. بدينوسيله از كليه مراجعين محترم و بيماران رعايت دقيق حجاب اسلامي و موازين شرعي مورد انتظار مي باشد.

 استفاده‌ از تلفن‌ همراه‌ در نزديكي‌ بخشهاي‌ ويژه‌ بدليل‌ تداخل‌ در امواج مونيتورها كه ممكن است منجر به صدمه و اختلال در شناسائي مشكلات قلبي بيماران بشود ممنوع است.

برقراري‌ هر گونه‌ ارتباط‌ مالي‌ خارج‌ از صورتحساب‌ رسمي‌ بيمارستان‌ بين‌ پزشكان‌ و پرسنل‌ از يكطرف‌ و بيمار و اطرافيان‌ وي‌ از طرف‌ ديگر، منع شده‌ و در صورت‌ كشف‌، علاوه‌ بر اعمال‌ جريمه، ‌ موضوع‌ به‌ مقامات‌ قضايي‌ منعكس‌ خواهد گرديد.

در صورت‌ تمايل‌ به‌ آوردن‌ غذا براي‌ بيماران‌ از خارج‌ بيمارستان‌ حتماً سرپرستار بخش‌ را در جريان‌ بگذاريد.

در صورت‌ نياز به‌ وجود همراه‌، تنها همراه‌ همجنس‌ مجاز به‌ حضور در اتاق‌ بيمار، با رعايت‌ ساير ضوابط‌، مي‌باشد.

هنگام‌ بستري‌، علاوه‌ بر برگ‌ دستور بستري‌ كه‌ توسط‌ پزشك‌ صادر شده‌ باشد، براي‌ جلوگيري‌ از اشتباهات‌ احتمالي‌ ممكن‌ است‌ مدارك‌ شناسايي‌ بيمار توسط‌ مسئول‌ پذيرش‌ رويت‌ شود.

10ـ خط تلفنهاي داخل اتاق بيماران با گرفتن شماره 7 آزاد شده و امكان ارتباط داخل شهري برقرار مي شود. در صورت درخواست تماس بين شهري و يا خارج كشور لطفآ از اپراتور تلفن با شماره 511 و يا سرپرستار بخش كمك خواسته شود.

11ـ مدارك‌ مربوط‌ به‌ بيماران‌ شركتهاي‌ بيمه‌گر كه‌ با بيمارستان‌ قرارداد دارند مستقيماً از طرف‌ بيمارستان‌ به‌ شركتهاي‌ مربوطه‌ ارسال‌ مي‌گردد و بيماران‌ خصوصي‌ در صورت‌ تمايل‌ به‌ اخذ اسناد مالي‌ پرونده‌ مي‌توانند مستقيماً به‌ مسئول‌ مربوطه در واحد ترخيص‌ مراجعه‌ نمايند. تصوير مدارك‌ طبي‌، نيز پس‌ از دستور پزشك‌ معالج‌، توسط‌ اداره‌ مدارك‌ پزشكي‌ در اختيار آنان‌ قرار خواهد گرفت‌.


ملاقات عمومي:  بهار و تابستان 3-5 عصر ، پاييز و زمستان 2-4 عصر