بیمارستان خاتم الانبیا

مقررات‌ داخلی

مقررات‌ داخلی

ملاقات عمومی: همه روزه از ساعت 14 تا 16 می باشد

 1. تردد اطفال‌ زیر 12 سال‌ در بیمارستان‌ بدلیل‌ ضرورت‌ رعایت سلامتی‌ آنان‌ صلاح‌ نمی‌باشد.
 2. استعمال‌ دخانیات‌ در تمام‌ فضای‌ داخلی‌ بیمارستان‌ ممنوع‌ است‌.
 3. ورود و خروج‌ هر نوع‌ ابزار پزشکی‌ با اطلاع‌ انتظامات‌ صورت‌ می‌پذیرد.
 4. رعایت‌ تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ و عرف‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ کشور در داخل‌ بیمارستان‌ الزامی‌ است‌. بدینوسیله از کلیه مراجعین محترم و بیماران رعایت دقیق حجاب اسلامی و موازین شرعی مورد انتظار می باشد.
 5. استفاده‌ از تلفن‌ همراه‌ در نزدیکی‌ بخشهای‌ ویژه‌ بدلیل‌ تداخل‌ در امواج مونیتورها که ممکن است منجر به صدمه و اختلال در شناسائی مشکلات قلبی بیماران بشود ممنوع است.
 6. برقراری‌ هر گونه‌ ارتباط‌ مالی‌ خارج‌ از صورتحساب‌ رسمی‌ بیمارستان‌ بین‌ پزشکان‌ و پرسنل‌ از یکطرف‌ و بیمار و اطرافیان‌ وی‌ از طرف‌ دیگر، منع شده‌ و در صورت‌ کشف‌، علاوه‌ بر اعمال‌ جریمه، ‌ موضوع‌ به‌ مقامات‌ قضایی‌ منعکس‌ خواهد گردید.
 7. در صورت‌ تمایل‌ به‌ آوردن‌ غذا برای‌ بیماران‌ از خارج‌ بیمارستان‌ حتماً سرپرستار بخش‌ را در جریان‌ بگذارید.
 8. در صورت‌ نیاز به‌ وجود همراه‌، تنها همراه‌ همجنس‌ مجاز به‌ حضور در اتاق‌ بیمار، با رعایت‌ سایر ضوابط‌، می‌باشد.
 9. هنگام‌ بستری‌، علاوه‌ بر برگ‌ دستور بستری‌ که‌ توسط‌ پزشک‌ صادر شده‌ باشد، برای‌ جلوگیری‌ از اشتباهات‌ احتمالی‌ ممکن‌ است‌ مدارک‌ شناسایی‌ بیمار توسط‌ مسئول‌ پذیرش‌ رویت‌ شود.
 10. خط تلفنهای داخل اتاق بیماران با گرفتن شماره 7 آزاد شده و امکان ارتباط داخل شهری برقرار می شود. در صورت درخواست تماس بین شهری و یا خارج کشور لطفآ از اپراتور تلفن با شماره 511 و یا سرپرستار بخش کمک خواسته شود.
 11. مدارک‌ مربوط‌ به‌ بیماران‌ شرکتهای‌ بیمه‌گر که‌ با بیمارستان‌ قرارداد دارند مستقیماً از طرف‌ بیمارستان‌ به‌ شرکتهای‌ مربوطه‌ ارسال‌ می‌گردد و بیماران‌ خصوصی‌ در صورت‌ تمایل‌ به‌ اخذ اسناد مالی‌ پرونده‌ می‌توانند مستقیماً به‌ مسئول‌ مربوطه در واحد ترخیص‌ مراجعه‌ نمایند. تصویر مدارک‌ طبی‌، نیز پس‌ از دستور پزشک‌ معالج‌، توسط‌ اداره‌ مدارک‌ پزشکی‌ در اختیار آنان‌ قرار خواهد گرفت‌.