پیوندها

» آرشیو
 

آگهي شناسائی پیمانکار

مدت  اعتبار: ده روز از تاريخ نشر 
تاريخ انتشار: 26 شهریورماه  87
 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) در نظر دارد تجهیز و جایگزینی دستگاههای واحد لنژی خود را که شامل ماشین شستشو، ماشین آبگیر، دستگاه خشک کن، غلطک و اطوپرس می باشد را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ درج این آگهی به مدت ده روز به آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)، امور قراردادها مراجعه نمایند.

 

آگهي مشارکت در بهره برداری از بخش فیزیوتراپی شرکت خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبياء(ص)

مدت  اعتبار: ده روز از تاريخ نشر 
تاريخ انتشار: 15 اسفندماه  86 

شرکت خدمات بهداشتي و درماني خاتم الانبياء(ص) (سهامی خاص) در نظر دارد بهره برداری از بخش فیزیوتراپی بیمارستان را از طریق مزایده (سهم سود بیمارستان) به اشخاص واجد شرایط به صورت مشارکت واگذار نماید. 
متقاضیان مي توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر اين آگهي پس از واريز مبلغ يکصد هزار ريال به حساب جاري 60011 بانک رفاه کارگران شعبه بيمارستان خاتم الانبياء(ص) جهت خريد اسناد مزایده و دريافت برگ شرايط مزایده به آدرس تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان خاتم انبياء (ص)، واحد امور مالی امور قراردادها مراجعه نمايند.
بديهي است هزينه آگهي بر عهده برنده مزایده بوده و شرکت در رد يا قبول کليه يا هر يک از پيشنهادات مختار مي باشد.

 

آگهي مناقصه کابینت و سکوبندی آزمایشگاه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)

مدت  اعتبار: ده روز از تاريخ نشر 
تاريخ انتشار: 1 مهرماه  85 

شرکت خدمات بهداشتي و درماني خاتم الانبياء(ص) در نظر دارد کابینت و سکوبندی آزمایشگاهبيمارستان را از طریق مناقصه به شرکت های واجد صلاحیت که حداقل دارای 3 سال سابقه فعالیت مرتبط در این زمینه می باشند با استفاده از مواد و مصالح با کیفیت عالی واگذار نماید. 
متقاضیان مي توانند طي مدت ده روز از تاريخ نشر اين آگهي پس از واريز مبلغ يکصد هزار ريال به حساب جاري 60011 بانک رفاه کارگران شعبه بيمارستان خاتم الانبياء(ص) جهت خريد اسناد مناقصه و دريافت برگ شرايط مناقصه به آدرس تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان خاتم انبياء (ص)، امور قراردادها مراجعه نمايند.
بديهي است هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و شرکت در رد يا قبول کليه يا هر يک از پيشنهادات مختار مي باشد.

 

آگهي مناقصه خرید دو ست مانیتورینگ با سیستم سانترال بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)

مدت  اعتبار: ده روز از تاريخ نشر 
تاريخ انتشار: 1 مهر ماه 85 

شرکت خدمات بهداشتي و درماني خاتم الانبياء(ص) در نظر دارد دو ست مانیتورینگ(یک ست 8 تخته و یک ست 10 تخته) با سیستم سانترال دارای استاندارد AAMI/ EC-13(جهت ماژول ECG) و دارای استاندارد AAM/SP-10(جهت ماژول NIBP) جهت بخشهای CCU بیمارستان را از طریق مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان می توانند طی مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهی پس از واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جاري 60011 بانک رفاه کارگران شعبه بيمارستان خاتم الانبياء(ص) جهت خريد اسناد مناقصه و دريافت برگ شرايط مناقصه به آدرس تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان خاتم الانبياء (ص)، امور قراردادها مراجعه نمايند.
بديهي است هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و شرکت در رد يا قبول کليه يا هر يک از پيشنهادات مختار مي باشد.