بیمارستان خاتم الانبیا

پزشکان‌ مقیم‌ و آنکال

پزشکــــان‌ مقیـــم‌ و آنکال

پزشکــــان‌ مقیـــم‌ و آنکال

حضور 24 ساعته‌ متخصصین‌ جراحی‌ عمومی‌، قلب‌، بیهوشی‌ عمومی‌ و بیهوشی‌ قلب‌ که‌ از بین‌ اساتید دانشگاه‌ انتخاب‌ شده‌اند کیفیت‌ خدمات‌ تخصصی‌ بیمارستان‌ را منحصر بفرد ساخته‌ است‌. در رشته‌های‌ دیگر نظیر جراحی‌ قفسه‌ صدری‌، جراحی‌ قلب‌، اورولوژی‌، ارتوپدی‌، گوش‌ و حلق‌ و بینی‌، چشم‌، جراحی‌ عروق‌، جراحی‌ اطفال‌، نورولوژی‌، رادیولوژی‌، پزشکان‌ بصورت‌ فراخوان‌ (آنکال‌) در خدمت‌ بیماران‌ عزیز می‌باشند.