پیوندها

» بخش جراحي زنان دو- 3B
 

بخش جراحي زنان دو- 3B

بخش جراحي زنان دو بيمارستان خاتم الانبياء (ص) از سال 1386 با هدف مراقبت هاي خاص از بيماران با جراحي هاي شكم و مغز و اعصاب،  اورتوپدي و ديگر جراحي هاي وسيع و تخصصي داير شده  است. اين بخش مجهز به تجهيزات مدرن و پزشكان مجرب و پرستاران ورزيده مي باشد كه تلاش مي كنند خدمات مورد نياز بيماران را به بهترين شكل ممكن ارائه كند.

علاوه بر مراقبت هاي درماني در بخش جراحي زنان دو به نكات آموزشي اهميت ويژه داده مي شود.

بيماران و همراهان آنها در زمينه مراقبت هاي قبل و بعد از عمل و مراقبت هاي لازم در منزل آموزش مي بينند. اين بخش از امكانات و تجهيزات مراقبتي و رفاهي مطلوب بر خوردار است. از جمله مجهز به ترالي اورژانس، دستگاه الكتروشوك، پالس اكسي متر، گلوكومتر و... در حد استاندارد و دسترسي 24 ساعته به اينترنت است.