بیمارستان خاتم الانبیا

بخش جراحی زنان دو- 3B

بخش جراحی زنان دو- 3B

بخش جراحی زنان دو بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) از سال 1386 با هدف مراقبت های خاص از بیماران با جراحی های شکم و مغز و اعصاب،  اورتوپدی و دیگر جراحی های وسیع و تخصصی دایر شده  است. این بخش مجهز به تجهیزات مدرن و پزشکان مجرب و پرستاران ورزیده می باشد که تلاش می کنند خدمات مورد نیاز بیماران را به بهترین شکل ممکن ارائه کند.

علاوه بر مراقبت های درمانی در بخش جراحی زنان دو به نکات آموزشی اهمیت ویژه داده می شود.

بیماران و همراهان آنها در زمینه مراقبت های قبل و بعد از عمل و مراقبت های لازم در منزل آموزش می بینند. این بخش از امکانات و تجهیزات مراقبتی و رفاهی مطلوب بر خوردار است. از جمله مجهز به ترالی اورژانس، دستگاه الکتروشوک، پالس اکسی متر، گلوکومتر و... در حد استاندارد و دسترسی 24 ساعته به اینترنت است.