پیوندها

» مسئول
 

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) - مسئول کانون

مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي: پيرحسين كوليوند
متولد سال: 1350 متأهل

مدارك تحصيلي

دكتري مديريت رفتار سازماني

كارشناسی ارشد مديريت بيمارستاني
كارشناسی مديريت بيمارستاني
كاردانی بيهوشي از دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

سوابق كاري
- از سال 1374 جانشين مسئول اتاق عمل بيمارستان خاتم الانبياء(ص)
- از شش ماهه دوم سال 1374 سرپرست كارديوپرفيوژنيست هاي بيمارستان
- از سال 1375 مسئول اتاق عمل بيمارستان خاتم الانبياء(ص)
- از ديماه 1380 جانشين مديريت و مسئول دفتر رئيس بيمارستان خاتم الانبياء(ص)
- از اسفندماه 1380 مدير بيمارستان خاتم الانبياء(ص)

تخصص ها
- دوره كارديوپرفيوژنيست از دانشگاه
 علوم پزشكي ايران از بيمارستان شهيد رجايي