بیمارستان خاتم الانبیا

بخش نوزادان

بخش نوزادان

بخش نوزادان

این بیمارستان در سال 1378 بعنوان بیمارستان دوستدار کودک شناخته شده است و روش هم اتاقی مادر و نوزاد با بهره گیری از جزوات آموزشی و فیلم های آموزشی بطور کامل اجرا می گردد.

در بخش نوزادان با استفاده از امکانات و تجهیزات پزشکی(وامر- انکوباتور- پالس اکسی متر- آپنه آلارم- ونتیلاتور infant و...)مهیای پذیرائی از نوزادان نارسایی تنفسی هیپربیلروبین و نارسPremature و... می باشد.