پیوندها

» بخش نوزادان
 

بخش نوزادان

اين بيمارستان در سال 1378 بعنوان بيمارستان دوستدار كودك شناخته شده است و روش هم اتاقي مادر و نوزاد با بهره گيري از جزوات آموزشي و فيلم هاي آموزشي بطور كامل اجرا مي گردد.

در بخش نوزادان با استفاده از امكانات و تجهيزات پزشكي(وامر- انكوباتور- پالس اكسي متر- آپنه آلارم- ونتيلاتور infant و...)مهياي پذيرائي از نوزادان نارسايي تنفسي هيپربيلروبين و نارسPremature و... مي باشد.