بیمارستان خاتم الانبیا

سی تی اسکن

سی تی اسکن

سی تی اسکن

این بخش با دستگاه سی تی اسکن MULTISLICE  زیمنس با امکان انجام سی تی فلوروسکوپی توانایی انجام سی تی اسکن های روتین و سی تی آنژیوگرافیهای تخصصی (اندامها، مغز، آئورت سینه ای وشکمی، کاروتید و...)،  سی تی اسکن سه بعدی، سی تی اسکن از مجاری بدن (سی تی کولونوسکوپی، سی تی برونکوسکوپی، سی تی سیستوسکوپی و ..) سی تی فلوروسکوپی همراه با  تکنیکهای اینترونشنال (روش های تهاجمی در درمان و تشخیص ) نظیر: بیوپسی، ورتبر پلا ستی، نفروستمی و ... را ارایه نماید.این بخش در سه شیفت صبح، عصر و شب فعال می باشد.

مسول بخش سی تی اسکن: سید جواد احمدی  کارشناس رادیولوژی

رییس بخش سی تی اسکن: دکتر فرخ نادری

رادیولوژیست ها: دکتر محمد رضوی، دکتر نقی رمضانی آهکلانی، دکتر حسین قناعتی، دکتر علی مستشفی، دکتر فرخ نادری