بیمارستان خاتم الانبیا

درباره کلینیک

درباره کلینیک

لطفاً قبل‌ از مراجعه‌ نسبت‌ به‌ هماهنگی‌ با منشی‌ اقدام‌ نمایید. در صورت‌ مراجعه‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ ممکن‌ است‌ بدلیل‌ مرخصی‌ پزشکان‌ و یا تکمیل‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ از ارائه‌ خدمت‌ پوزش‌ خواسته‌ شود. 
مطبهای‌ ذیل‌ معمولاً در تمام‌ روزهای‌ هفته‌ دایر و پزشکان‌ با برنامه‌ ریزی‌ قبلی‌ به‌ ویزیت‌ بیماران‌ می‌پردازند.

1- ارتوپدی‌، فوق‌ تخصص‌ زانو، فوق‌ تخصص‌ دست‌، فوق‌ تخصص‌ ارتوپدی‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ ستون‌ فقرات‌ 
2- چشم‌ پزشکی‌، قرنیه‌، شبکیه‌، استرابیسم‌ 
3- گوش‌ و حلق‌ و بینی‌، اندوسکپی‌ سینوس‌، لیزر، تکمیلی‌ گوش‌ 
4- اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ گوارش‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ ریه‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ اعصاب‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ قلب‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ خون‌ اطفال‌ 
5- آنکولوژی‌ و رادیوتراپی‌ 
6- داخلی‌، فوق‌ تخصص‌ ریه‌، برونکوسکپی‌، لیزر- فوق‌ تخصص‌ روماتولوژی‌، فوق‌ تخصص‌گوارش‌، لیزر، اندوسکپی‌، فوق‌ تخصص‌ عفونی‌، فوق‌ تخصص‌ خون‌ و آنکولوژی‌، فوق‌ تخصص‌ کلیه‌، فوق‌ تخصص‌ غدد 
7- جراحی‌ عمومی‌، فوق‌ تخصص‌ قفسه‌ صدری‌، فوق‌ تخصص‌ جراحی‌ عروق‌، فوق‌ تخصص‌ جراحی‌ قلب‌، فوق‌ تخصص‌ جراحی‌ ترمیمی‌، فوق‌ تخصص‌ جراحی‌ اطفال‌ 
8- طب‌ فیزیکی‌ و توانبخشی‌، EMG و الکترو دیاگنوز 
9- پوست‌ و لیزر پوستی‌ 
10- زنان‌ و زایمان‌ و نازایی‌ 
11- اورولوژی‌ و سنگ‌ شکن‌ 
12- روانپزشکی‌ 
13- جراحی‌ مغز و اعصاب‌، فوق‌ تخصص‌ جراحی‌ اعصاب‌ اطفال‌ 
14- جراحی‌ فک‌ و دهان‌ 
15- داخلی‌ اعصاب‌ (نورولوژی‌) شماره‌ مستقیم‌ کلینیک:‌ 88790889