پیوندها

» درباره کلینیک
 

درباره کلینیک

لطفاً قبل‌ از مراجعه‌ نسبت‌ به‌ هماهنگي‌ با منشي‌ اقدام‌ نماييد. در صورت‌ مراجعه‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلي‌ ممكن‌ است‌ بدليل‌ مرخصي‌ پزشكان‌ و يا تكميل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ از ارائه‌ خدمت‌ پوزش‌ خواسته‌ شود. 
مطبهاي‌ ذيل‌ معمولاً در تمام‌ روزهاي‌ هفته‌ داير و پزشكان‌ با برنامه‌ ريزي‌ قبلي‌ به‌ ويزيت‌ بيماران‌ مي‌پردازند.

1- ارتوپدي‌، فوق‌ تخصص‌ زانو، فوق‌ تخصص‌ دست‌، فوق‌ تخصص‌ ارتوپدي‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ ستون‌ فقرات‌ 
2- چشم‌ پزشكي‌، قرنيه‌، شبكيه‌، استرابيسم‌ 
3- گوش‌ و حلق‌ و بيني‌، اندوسكپي‌ سينوس‌، ليزر، تكميلي‌ گوش‌ 
4- اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ گوارش‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ ريه‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ اعصاب‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ قلب‌ اطفال‌، فوق‌ تخصص‌ خون‌ اطفال‌ 
5- آنكولوژي‌ و راديوتراپي‌ 
6- داخلي‌، فوق‌ تخصص‌ ريه‌، برونكوسكپي‌، ليزر- فوق‌ تخصص‌ روماتولوژي‌، فوق‌ تخصص‌گوارش‌، ليزر، اندوسكپي‌، فوق‌ تخصص‌ عفوني‌، فوق‌ تخصص‌ خون‌ و آنكولوژي‌، فوق‌ تخصص‌ كليه‌، فوق‌ تخصص‌ غدد 
7- جراحي‌ عمومي‌، فوق‌ تخصص‌ قفسه‌ صدري‌، فوق‌ تخصص‌ جراحي‌ عروق‌، فوق‌ تخصص‌ جراحي‌ قلب‌، فوق‌ تخصص‌ جراحي‌ ترميمي‌، فوق‌ تخصص‌ جراحي‌ اطفال‌ 
8- طب‌ فيزيكي‌ و توانبخشي‌، EMG و الكترو دياگنوز 
9- پوست‌ و ليزر پوستي‌ 
10- زنان‌ و زايمان‌ و نازايي‌ 
11- اورولوژي‌ و سنگ‌ شكن‌ 
12- روانپزشكي‌ 
13- جراحي‌ مغز و اعصاب‌، فوق‌ تخصص‌ جراحي‌ اعصاب‌ اطفال‌ 
14- جراحي‌ فك‌ و دهان‌ 
15- داخلي‌ اعصاب‌ (نورولوژي‌) شماره‌ مستقيم‌ كلينيك:‌ 88790889