پیوندها

» آزمایشگاه تنفسی
 

بخش پلتيسموگرافی

تعريف اسپيرومتري:

آزمايش اسپيرومتري عبارت است از اندازه گيري تهويه حبابچه هاي ريوي كه،در تعيين و ارزيابي عمل تنفس يك شاخص پر اهميت پزشكي در تشخيص باليني بيماران ميباشد زيرا هرگونه اشكال در توانايي تهويه ريه موضوعي است كه ميتواند مطرح كننده يك عارضه جدي و بحراني باشد.

پلتيسموگرافي:

واژه اي است علمي از ريشه(plethein ) به معناي پر كردن. ابزاري است براي تعيين حالت هاي مشخص در اندازه يك اندام يا تنه و نيز در مقدار فشار خون يا ميزان عبور از درونش.

روش آزمايش:

از ميان روشهاي ذكر شده بنا به دلايل زياد نظير دقيق تر بودن راحت و مناسب از نظر انجام براي بيمار و همچنين ارزانتر بودن روش بادي باكس پلتيسموگرافي نسبت به ساير روش ها بهترين و كاملترين آنهاست.براي انجام اين آزمون بيمار درون اتاقكي شبيه كيوسك تلفن روي صندلي نشسته و قبل از شروع آزمايش هواي داخل اتاقك از نظر حجم و فشار از طريق سنسورهايي كه در جدار اتاقك كار گذاشته شده بطور كامل اندازه گيري ميشود.آنگاه پس از انجام مانورهاي تنفس خاص توسط بيمار تغييرات حجم و فشار داخل اتاقك بار ديگر محاسبه ميشود.سپس با استفاده از قانون فيزيكي بويل-ماريوت حجم ها و ظرفيت هاي ريوي،مقاوت راههاي هوايي ،پارامترهاي مربوط به عملكرد ريه و ... محاسبه ميشود.با اين وسيله بيماري هاي پارانشيمال ريه مثل آسم ،آمفيزم و....(بيماريهاي محدود شونده) و همچنين عارضه هايي نظير فيبروز ريوي و....(بيماريهاي انسدادي) قابل تشخيص است.همچنين تعيين وضعيت تنفسي بيمار قبل و بعد از اعمال جراحي بزرگ براحتي و بدون كوچكترين خطري با بادي باكس قابل ارزيابي است.

آزمايشات تنفسي براي موارد زير لازم و قابل توصيه است:

-براي همه سيگاريها.

-هر فردي كه سابقه سرفه مزمن،ترشح خلط يا تنگي نفس دارد.

-هر فردي كه سابقه سرما خوردگي هاي متوالي و يا آلرژي تنفسي دارد.

-بيماراني كه با داروهاي باز كننده برنش معالجه ميشوند.

-هر شخصي كه بالاي 40 سال است.

-هر فردي كه از نظر شغلي در معرض ذرات تنفسي يا شيميايي است.

-هر بيماري كه قرار است مورد جراحي قفسه سينه،ريه و مدياستن قرار گيرد.

-بيماراني كه پس از جراحي قفسه سينه تحت نظر پزشك معالج قرار گيرند.

-ارزيابي ميزان تاثير آلودگي هوا در محيط.

-ارزيابي سلامتي جهت آزمايش هاي پزشكي قبل از استخدام.

-تمام بيماراني كه سابقه فاميلي از بيماري هاي مزمن ريوي دارند.

بخش بادي پلتيسموگرافي (Body Plethysmography) بيمارستان خاتم الانبياء(ص):

بخش تنفسي اين مركز از سال 1366 تاسيس و داراي پيشرفته ترين دستگاها ميباشد و قادر به پاسخگويي نيازهاي مراجعين محترم اعم از خانواده شهدا،جانبازان و سايرين ميباشد.در اين بخش آزمايشهاي اسپيرومتري، اسپيومتري با دارو، بادي پلتيسموگرافي، بادي پلتيسموگرافي با دارو، اسپيرومتري فعاليتي(exercise) ،تست شش دقيقه اي انجام ميشد.

ساعت كار كلينيك تست تنفس:

اين بخش از ساعت 7صبح تا 7 شب در خدمت مراجعين محترم ميباشد.

توصيه هاي لازم براي اسپيرومتري:

درست انجام شدن اين تست مشروط به همكاري كامل بيمار ميباشد بنابراين گوش و انجام دادن به خواسته هاي كاربر در اين تست از اهميت بالايي برخوردار است.

همچنين بيماراني كه از داروهاي بازكننده برونش(اسپري سالبوتامول و...) استفاده ميكنند از مصرف آن 4 ساعت قبل از آزمون اسپيرومتري و بادي باكس پلتيسموگرافي اجتناب كنند.