بیمارستان خاتم الانبیا

بهداشت

بهداشت

این قسمت کنترل کلیه مسایل بهداشتی در قسمت های مختلف بیمارستان را بر عهده دارد که اهم آن عبارتند از: نظارت فنی و بهداشتی مستمربر نحوه کار آشپزخانه ، وضعیت بهداشتی مواد غذایی آماده طبخ، بررسی وضعیت آب مورد مصرف در بیمارستان، نظارت بر ضد عفونی قسمت های مختلف بیمارستان، مبارزه با حشرات موزی و جوندگان، بایگانی پرونده های بهداشتی پرسنل تمامی بخش های بیمارستان، تظارت و کنترل مرتب امور مربوط به رختشویخانه و لنژری، جمع آوری آمار بیماریهای مورد هدف (هپاتیت ب، سل ریوی، فلج شل، التور، مننژیت و ...) در بیمارستان، ارتباط با مرکز بهداشت شمال تهران و کنترل تمامی موارد بهداشتی بیمارستان.

مسئول بهداشت: مهندس بشیر لرستانی

 

بهداشت حرفه ای چیست ؟ 

« بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر تامین بالاترین سطح سلامت نیروی کار، حفظ و ارتقای سلامتی آنان و حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم، انتخاب کارگر مناسب برای هر کار، تطبیق کار با مقتضیات روحی و جسمی کارگران، پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و غیر شغلی، آموزش بهداشت فردی و مسائل مربوط به کار،تشخیص زودرس و درمان بیماری ها، و توجه به مسائل و مشکلات کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان به گونه ای که هر کارگر قادر باشد با برخورداری از حداکثر سلامتی و رفاه، فردی موثر برای اجتماع باشد».

اهداف بهداشت حرفه‌ای

اهداف بهداشت حرفه‌ای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین المللی کار (ILO) عبارتند از:

الف – تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.

ب – پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار

ج – انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

1-     تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2-      پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  

3-      تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4-      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمان بندی

5-      تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی ، آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6-      ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7-      شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

8-     بازدید از بخش ها، تهیه گزارش، تکمیل چک لیست های مربوطه، اعلام کلیه ایرادات، نواقص حفاظتی، بهداشتی وارائه  پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه

9-      شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

a.      مخاطرات فیزیکی

b.      مخاطرات شیمیایی

c.        مخاطرات بیولوژیکی

d.      مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

10- نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11- تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12- برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

13- نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

14- تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای ) برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل        

15- نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

16- اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

17- تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

18-  ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

19- همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

20- تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

a.     آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   

b.      آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

c.       آموزش نحوه صحیح حمل بار

d.      آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

e.      آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

f.        آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی ( گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش )

g.      آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

h.      آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

22-   به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

23-   شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

24-   مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

25-   ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

 

بهداشت محیط بیمارستان چیست؟

بهداشت محیط بیمارستان همان فعالیت هایی بهداشتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط بیمارستان به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع عوامل بیماری زا  انجام می گردد و این کار با کنترل بهداشتی آب، فاضلاب، مواد زائد و پسماندها، حشرات موذی، تهویه، نور، رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی توسط کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان انجام می گردد. لذا با سالم سازی محیط از اشاعه بیماری به داخل و انتقال آن به خارج از بیمارستان جلوگیری می گردد. بنابراین با رعایت اصول و موازین بهداشت محیط در بیمارستان علاوه بر تامین رفاه جسمی و روانی افراد، خواهیم توانست کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی نیز کنترل نمائیم.

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

1- عضویت در کمیته کنترل عفونت و شرکت فعال در جلسات کمیته مذکور

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقود قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن

5- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی وانجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

6- نظارت، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت، امحا و دفع پسماندهای پزشکی وبرنامه ریزی برای کاهش حجم پسماند و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

8- هماهنگی جهت نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب (3 ماه یکبار)

9- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بر بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله و هماهنگی، نظارت بر عملکرد و نحوه عقد قرارداد با شرکت های سمپاشی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان

11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – کلاه – دستکش – ماسک – چکمه و . . . ) وتدارک سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع  در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط و اخذ مجوزهای کار با اشعه

14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل: ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویسهای بهداشتی، بهداشت فردی کارکنان ، اطاق استراحت کارکنان، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

16- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” گندزدایی و اطوکشی البسه عفونی و آلوده ( توضیح اینکه درکاربرد مواد ضدعفونی کننده ( آب ژاول و...) بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود).

17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد. (مستند سازی)

19- نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده، مهار کپسولهای طبی و . .

20-  انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

21- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

22- هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت محیط و شرکت فعال در جلسات و پیگیری مصوبات مطروحه

23- بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده .