پیوندها

» بهداشت
 

بهداشت

اين قسمت كنترل كليه مسايل بهداشتي در قسمت هاي مختلف بيمارستان را بر عهده دارد كه اهم آن عبارتند از: نظارت فني و بهداشتي مستمربر نحوه كار آشپزخانه ، وضعيت بهداشتي مواد غذايي آماده طبخ، بررسي وضعيت آب مورد مصرف در بيمارستان، نظارت بر ضد عفوني قسمت هاي مختلف بيمارستان، مبارزه با حشرات موزي و جوندگان، بايگاني پرونده هاي بهداشتي پرسنل تمامي بخش هاي بيمارستان، تظارت و كنترل مرتب امور مربوط به رختشويخانه و لنژري، جمع آوري آمار بيماريهاي مورد هدف (هپاتيت ب، سل ريوي، فلج شل، التور، مننژيت و ...) در بيمارستان، ارتباط با مركز بهداشت شمال تهران و كنترل تمامي موارد بهداشتي بيمارستان.

مسئول بهداشت: مهندس بشير لرستاني

 

بهداشت حرفه ای چیست ؟ 

« بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و هنر تامين بالاترين سطح سلامت نيروي كار، حفظ و ارتقاي سلامتي آنان و حفظ سرمايه از طريق ايجاد محيط كار سالم، انتخاب كارگر مناسب براي هر كار، تطبيق كار با مقتضيات روحي و جسمي كارگران، پيشگيري از حوادث و بيماريهاي شغلي و غير شغلي، آموزش بهداشت فردي و مسائل مربوط به كار،تشخيص زودرس و درمان بيماري ها، و توجه به مسائل و مشكلات كارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان به گونه اي كه هر كارگر قادر باشد با برخورداري از حداكثر سلامتي و رفاه، فردي موثر براي اجتماع باشد».

اهداف بهداشت حرفه‌ای

اهداف بهداشت حرفه‌ای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین المللی کار (ILO) عبارتند از:

الف – تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.

ب – پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار

ج – انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

1-     تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2-      پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  

3-      تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4-      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمان بندی

5-      تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی ، آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6-      ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7-      شناسایي شغلهاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

8-     بازدید از بخش ها، تهیه گزارش، تکمیل چک لیست های مربوطه، اعلام كليه ايرادات، نواقص حفاظتی، بهداشتی وارائه  پيشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه

9-      شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

a.      مخاطرات فیزیکی

b.      مخاطرات شیمیایی

c.        مخاطرات بیولوژیکی

d.      مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

10- نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11- تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12- برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

13- نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

14- تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای ) برای شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل        

15- نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

16- اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکزمربوطه

17- تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

18-  ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

19- همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

20- تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

a.     آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   

b.      آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

c.       آموزش نحوه صحیح حمل بار

d.      آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

e.      آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

f.        آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی ( گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش )

g.      آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

h.      آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

22-   به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

23-   شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

24-   مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

25-   ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار به معاونت بهداشتی

 

بهداشت محیط بیمارستان چیست؟

بهداشت محیط بیمارستان همان فعالیت هایی بهداشتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط بیمارستان به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع عوامل بیماری زا  انجام می گردد و این کار با کنترل بهداشتی آب، فاضلاب، مواد زائد و پسماندها، حشرات موذی، تهویه، نور، رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی توسط کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان انجام می گردد. لذا با سالم سازی محیط از اشاعه بیماری به داخل و انتقال آن به خارج از بیمارستان جلوگیری می گردد. بنابراین با رعایت اصول و موازین بهداشت محیط در بیمارستان علاوه بر تامین رفاه جسمی و روانی افراد، خواهیم توانست کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی نیز کنترل نمائیم.

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

1- عضویت در کمیته کنترل عفونت و شرکت فعال در جلسات کمیته مذکور

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقود قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن

5- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی وانجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

6- نظارت، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت، امحا و دفع پسماندهای پزشكي وبرنامه ريزي براي كاهش حجم پسماند و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

8- هماهنگی جهت نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب (3 ماه یکبار)

9- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بر بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله و هماهنگی، نظارت بر عملکرد و نحوه عقد قرارداد با شرکت های سمپاشی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان

11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – کلاه – دستکش – ماسک – چکمه و . . . ) وتدارک سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع  در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط و اخذ مجوزهاي كار با اشعه

14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل: ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویسهای بهداشتی، بهداشت فردی کارکنان ، اطاق استراحت کارکنان، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

16- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” گندزدایی و اطوکشی البسه عفونی و آلوده ( توضیح اینکه درکاربرد مواد ضدعفونی کننده ( آب ژاول و...) بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود).

17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد. (مستند سازی)

19- نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده، مهار کپسولهای طبی و . .

20-  انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

21- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

22- هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت محیط و شرکت فعال در جلسات و پیگیری مصوبات مطروحه

23- بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده .