بیمارستان خاتم الانبیا

واحد انبار و اموال

واحد انبار و اموال

  • ثبت مبالغ ریالی و تعدادی کلیه خریدهای مربوط به اجناس و ملزومات مصرفی پزشکی، اداری، غیراداری، کلیه اثاثیه ها، کلیه دستگاه های پزشکی و غیرپزشکی و....... بر طبق سفارش کالا و تایید مدیریت در سیستم انبار ها
  •  انبارگردانی(سالیانه و دوره ه ای)، محاسبات مربوط به استهلاک تجهیزات، اثاثیه و ابنیه، و...
  • کنترل گزارشات انبار با دفاتر مالی

شماره داخلی:4511