پیوندها

» شماره تماس های مجموعه
 

شماره تماس های بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

اپراتورتلفن 88884040   سی تی اسکن 83555077-83555088
اطلاعات بیمارستان 83553633-83553644   فنی مهندسی 83555000-83555255-83555220
اورژانس 83553600-83553700   فیزیوتراپی 83555199-83555190
بایگانی مدارک پزشکی 83553677-83553688   کارگزینی 83555211-83553833
بیمه ایران 83555140   کامپیوتروآمار 83555744-83555755
پارکینگ طبقاتی 83555570   کلینیک نازائی(IVF) 83554680-83554480
پذیرش بستری 83553666-83553667   گوارش 83553740-83553744
      مدیریت پاراکلینیکها 83554955
تدارکات 83552866   مهندسی تجهیزات پزشکی 83558344
تراکم استخوان 83555660   مخابرات والکترونیک 83553000
ترخیص 83553588-83553599   مدیریت اسناد 83555790-83555799
تست تنفس 83555233   مسئول فنی 83555777
تست ورزش 83553577   ام آرآی-دفتر(MRI) 83554540-83554550
توانبخشی قلب 83555655   درمانگاه علوم اعصاب 83554530-83554533-83554540
حسابداری مدیرمالی 83555400   یورودینامیک 83553430
درمانگاه (خط گویا) 83554444   نوار مغز - EEG 83555099
درمانگاه (ارتوپدی) 83553899   نوار عصب و عضله - EMG 83554610
درمانگاه (زنان) 83552599   صدای مراجعین 83553570 -83553560
درمانگاه (قلب) 83555422   امورقراردادهای درمانی 83553811
درمانگاه گوش و حلق و بيني 83553555   ریاست ومدیریت 83553711-83553722-83553733
درمانگاه(مسئول) 83554755   دفتر پرستاري 83554777
درمانگاه عمومی (زنان) 83552599      
درمانگاه (چشم) 83553655      
درمانگاه (پوکی استخوان) 83555660      
درمانگاه (دندانپزشکی) 83553533      
درمانگاه (سرطان زنان) 83553566      
درمانگاه نوار قلب (EKG) 83555422      
درمانگاه (ادیومتری) 83552533      
سنگ شکن 83554855-83554866